och barnförsäkring - Sveriges Skolledarförbund

NY GRAVID- OCH BARNFÖRSÄKRING
för dig som medlem i
Sveriges skolledarförbund
If i samarbete med
Nu har du som medlem i Sveriges Skolledare
möjlighet att teckna en kombinerad
gravid- och barnförsäkring genom If.
Försäkringen gäller från graviditetsvecka 22 till och med
det år som barnet fyller 25 år. För att teckna försäkringen måste du som medlem ha minst en av försäkringarna olycksfallsförsäkring, livförsäkring eller sjukförsäkring i If.
Försäkringen innehåller samma delar som vår tidigare barnförsäkring, men ger också ersättning för graviditet- och förlossningskomplikationer samt om barnet föds
med vissa allvarligare diagnoser. Nytt är också att ersättning ges för invaliditet på grund av psykiska diagnoser
som leder till omfattande nedsättning av barnets funktionsförmåga.
If-36xxx:0 Vill du veta mer?
Du är välkommen att kontakta If på telefon 08-792 72 27
eller mejl [email protected]
Du kan teckna försäkring när du vill under graviditeten
men den börjar gälla tidigast från graviditetsvecka 22.
Försäkringen kostar 150 kronor i månaden.
Om du redan har en barnförsäkring och vill byta till den
nya försäkringen så kontaktar du If på telefon 08-792 72 27
eller mejl [email protected] Du kan naturligtvis
också kontakta If om du har frågor om den nya försäkringen!