KIA Sportage

>> INST RUKSJONSBOK
HURT IGGUIDE
Interiøroversikt
7
8
9
a
b
c
e
1
f
6
5
3
4
2
d
g
j
h
k
b
Bryter for elektriske
vinduer [4]
Bryter for sentrallås [4]
Låsebryter for
vindusheis* [4]
Justeringsbryter for
utvendige speil [4]
Bryter for innfelling av
utvendige speil* [4]
h
Justering av lys i
instrumentpanel [4]
BSD PÅ/AV- bryter* [6]
ESC AV- bryter [6]
LDWS/LKAS på/avbryter* [6]
Åpne/lukke- bryter for
elektrisk bakluke* [4]
Ratt [4]
c
d
e
f
i
j
k
l
m
* dersom montert
Nummeret i parentes indikerer kapittel i instruksjonsboken.
Illustrasjonene i denne hurtigguiden kan avvike fra din bil.
n
Utløserarm for tilt- og
o
p
q
r
s
teleskopratt* [4]
Innvendig sikringsboks [8]
Bremsepedal [6]
Parkeringsbremspedal* [6]
Panseråpner [4]
Sete [3]
Justering av hovedlys [4]
g
Innvendig dørhåndtak [4]
a
Dashboardoversikt / Motorrom
4
1
r
8
5
3
7
9
6
2
q
a
b
c
d
c
m
l
f
j
g
k
e
h
n
o
a
b
c
d
e
f
g
h
i
p
Fjernbetjening av
lydanlegget [5]
Kollisjonspute på
førersiden [3]
Horn [4]
Instrumentpanel [4]
Bryter for vindusvisker og
- spyler [4]
Tenningsbryter/start/
stopp- knapp [6]
Bryter for
hastighetskontroll/
hastighetsbegrenser* [6]
Lydanlegg [5]
Varselbryter [7]
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
Klimakontrollsystem* [4]
Girspak [6]
Setevarmer [4]
Bryter for oppvarmet
ratt* [4]
Trådløs lader for
smarttelefon* [4]
Drive- modusknapp [6]
AWD Lock- bryter* [6]
DBC Lock- bryter* [6]
Elektronisk
parkeringsbremsbryter
(EPB) [6]
Automatisk hold/slippknapp* [6]
t
u
v
w
x
y
z
Smart parkeringsassistanse
(SPAS) PÅ/AV- bryter* [4]
Parkeringsassistanse PÅ/
AV- bryter* [4]
Oppbevaringsboks i
midtkonsoll [4]
USB- lader [4]
Strømuttak/
sigarettenner* [4]
Hanskerom [4]
Passasjerairbag foran [3]
Dørlås / Bakluke / Panser / Tanklokk
Type A
Type B
2
1
Betjene dørlåsene manuelt [4]
1
lås
Låsing av dører fra innsiden av
bilen med sentrallåsbryter [4]
Barnesikring i bakdør [4]
lås opp
2
1
1
2
Å pning av bakluke [4]
1
2
Lukking av bakluke [4]
Nødåpning av bakluke [4]
2
3
1
2
1
Trekk i panseråpneren for å
åpne panseret.
4
a Løft panseret litt opp.
b Skyv opp panserlåsen og
Åpning av panser [4]
Stenge tanklokket
5
2
Trykk på klokken 3- posisjon på
kanten av tankpåfyllingen for å
åpne tanklokket.
Frigjør støttestaget og sett
det i stillingen som anvist.
åpne panseret.
1
a Åpne tanklokket helt.
b Vri tanklokket mot klokken
Åpning av tanklokk [4]
a
for å åpne.
1. Vri tanklokket med klokken
inntil det klikker for å sikre
at det er ordentlig lukket
2. Lukk tanklokket.
Vinduer / Vindusviskere og - spylere
a
b
6
5
1
2
2
c
d
5
6
e
f
3 4
5
g
3
Førerdørens
vindusheisbryter
Bryter for vindusheis I
fremre passasjerdør.
Bryter for vindusheis i
bakdør (venstre)
Bryter for vindusheis i
bakdør (venstre)
Åpning og lukking av vindu
Automatisk vindusheis
opp*/ned*
Låsebryter for vindusheis
4
5
6
I kaldt og vått klima kan det
f orekomme at vinduene f ryser f ast.
]
Vinduer [4]
A: Vindusviskerhastighet (foran)
2
Høy viskerhastighet
1
Lav viskerhastighet
--AUTO*
Intervalldrift
Automatisk vindusvisker
Av
Foran [4]
O
Enkelt vindusviskerslag
B: Justering av intervall på vindusvisker
C: Spyling av vindu med enkelt vindusviskerslag (foran)
D: Bryter for bakruteviske/bakrutespyler
Kontinuerlig visking
---
Intervall
O
Av
E : Spyl med enkelt vindusviskerslag (bak)
Bak [4]
Seter / Airbag / Barneseter
Forseter
a
b
c
d
■ Sete med
manuell justering
3
1
e
2
4
5
5
6
■ Sete med elektrisk
justering
2
3
4
3
7
7
7
8
Forover og bakover
Seteryggjustering
Justering av høyde
på sittepute
Korsryggstøtte
(Førersete)*
Nakkestøtte
Baksete
f
g
h
Nedfellbart baksete
Nakkestøtte
Armlene
1
Sete [3]
Passasjerairbag foran, av/
på- bryter* [3]
Bakovervendt barnesete [3]
Feste barnesete med
sikkerhetsbelte [3]
1
2
Festepunkter for
ISOFIXsystem og “Tether
Anchorage”- system* [3]
a
b
ISOFIX feste- indikator
ISOFIX feste
Lastsikring med “Tether
Anchor”- system* [3]
Klimakontrollsystem
6
6
1
6
4
3
5
Manuell klimakontrollbetjening* [4]
a
b
c
Viftehastighet
Defroster frontrute
Defroster bakrute
c
d
e
Aircondition
Resirkulering
f
g
1
2
Valg av luftretning
Temperaturkontroll
a
6
8
9
9
9
7
3
4
5
6
b
Automatisk klimakontrollsystem* [4]
a
b
c
d
Førerens
temperaturkontroll
AUTO (automatisk
kontroll)
Defroster frontrute
Defroster bakrute
e
f
g
h
i
Aircondition
Resirkulering
AV
Viftehastighet
Valg av luftretning
j
k
l
Passasjerens
temperaturkontroll
To- sone
temperaturkontroll
Valg av
klimainformasjonsskjerm
Lysbryter / Ratt / Cruise Control- system
2
4
2
2
1
3
1
Lyskontroll [4]
AV
Automatisk lys*
Parkeringslys
Hovedlys
a
b
c
d
T ilt- og teleskopratt* [4]
Oppvarmet ratt* [4]
Justering av ratt
Når tenningen er på trykk
på anvist knapp for å skru
på oppvarming av ratt.
Indikatorlampen vil så lyse.
For å skru av oppvarmingen –
trykk på knappen en gang til.
Skyv ned utløserarmen
Justèr ratt til foretrukket
vinkel
Adjust the steering wheel
to desired height*
Lås rattet ved å presse
utløserarmen opp.
a
b
c
d
1
1
2
Indikator for aktivert
Cruise Control
Indikator som viser at
hastighet er satt
b
3
2
Hastighetskontrollsystem* [6]
a
3
4
Slik øker du den
innstilte hastigheten for
hastighetskontroll
Aktiver Cruise Controlsystemet ved å trykke på den
anviste knappen
5
Avbryt innstilt hastighet
ved å trykke på cancelknappen eller ved å trykke på
bremsepedalen
Still inn Cruise Controlhastigheten ved å bevege
bryteren ned til SET –
6
Gjenoppta innstilt hastighet
ved å flytte brytere til RES +
Tauing / Reservehjul / Punkteringssett
Tauing [7]
Når bilen blir tauet i en
nødsituasjon uten lastevogn:
Tauekrok
2
Støtf anger f oran
1. Sett tenningsnøkkelen til
ACC- posisjonen
2. Sett girspaken i N (Nøytral).
3. frigjør parkeringsbremsen.
1. Åpne bakluke og finn frem
tauekrok fra verktøysettet.
Verktøysettet finnes
i rommet under
bagasjerommet.
2. Fjern dekselet ved å presse
på den nedre delen av
dekselet på støtfangeren.
3. Monter tauekroken ved å
skru den med klokken til
den sitter fast.
4. Fjern tauekroken og sett på
dekselet etter bruk.
3
Nødtauing
2
Støtf anger bak
Hvis tauing er nødvendig
anbefaler vi at dette utføres
av Kia Assistanse eller annen
veihjelpsleverandør.
1
2
3
1
2
Punkteringssett* [7]
Les instruksjonene før du
bruker punkteringssettet.
Trekk opp bagasjeromsmatten
for å komme til utstyret.
a
b
a
b
c
Jekkarm
Jekk
Hjulvinne
Jekk og verktøy [7]
Jekken, jekkarm og hjulvinne er
lagret i bagasjerommet.
Kompressor
Dekkskum
Med punkteringssettet er det
mulig å være mobil til tross for
en punktering.
Etter at det punkterte dekket
er ordentlig tett, kan du kjøre
forsiktig (opp til maksimalt
200 km, i en maksimal
hastighet på 80 km/t til det
nærmeste verkstedet for å få
dekket reparert eller byttet.
Motorolje / Spylervæske / T illeggsinf ormasjon
Kontroll av oljenivå i motor [8]
Etterfylling av olje [8]
Kontroll av spylevæskenivå [8]
Trekk ut peilepinnen og tørk av
denne. Nivået skal være mellom
F og L.
Bruk kun motorolje av
spesifisert type [9] og unngå
søl.
Kontrollér spylevæskenivået og
tilsett væske etter behov.
T illeggsinformasjon*
Start/Stopp- system (ISG)
Bakkestartsassistent (HAC)
Når innkoblet stopper ISG automatisk
bilens motor f or å redusere
drivstofforbruk og utslipp. ISG- funksjonen
vil ikke aktiveres dersom batteriets
ladestatus, aktuell utetemperatur eller
motortemperatur er f or lav. Bruk av
klimaanlegget kan også påvirke
ISG- f unksjonen.
Bakkestartassistenten hjelper f øreren ved
igangsetting i motbakke ved å hindre bilen
i å rulle bakover når den tar i gang. Bilen
beholder bremsetrykk i 2 sekunder, slik at
du kommer deg avgårde.
Bluetooth®
Parkeringsbrems (Håndbrems)
Mange av bilene våre er utstyr med
Bluetooth® tilkobling som muliggjør trygg
bruk av mobiltelef on. Inf ormasjon om
Bluetooth® er tilgjengelig i delen f or eiere
på nettstedet vårt.
Når parkeringsbremsen skal brukes, press
bremsepedalen først inn og hold den inne.
Dra så parkeringsbremsspaken opp så
langt som mulig.
For detaljert inf ormasjon og instruksjoner
til f unksjoner beskrevet i denne
hurtigguiden, se bilens instruksjonsbok.
Vi anbef aler på det sterkeste å f orlate
bilen i f ørste gir, revers eller `P´ f or biler
med automatgir.
Kia 7 års garanti / 150 000 kmnybilgaranti. Gyldig i alle EU- land
(samt Norge, Sveits, Island og Gibraltar), underlagt lokale vilkår
og f orhold.
Copyright 2016 Kia Motors Europe GmbH, all rights reserved.
16.000213 - QRGQL - NOR