Invitasjon til driftsseminar på Returkraft

Invitasjons til driftsseminar 26.-27. april 2017
Sted: Returkraft AS, Kristiansand
For hvem: driftsoperatører og driftsteknikere
Vi vil gjerne invitere deg og dine kolleger til
driftsseminar på Returkraft. Vi ønsker å samle
driftsoperatører og -teknikere til erfaringsdeling,
diskusjon omkring felles problemstillinger,
bygging av nettverk og ikke minst faglig påfyll.
Seminaret vil bli en kombinasjon av foredrag og
gruppearbeid.
Første dag er tema HMS og drift. Mikael Lindberg og Ola Sjöland fra Jönköping
Energi AB kommer. De vil fortelle om driftshavariet i 2016 der kjelen var ute av
drift i 10 uker.
Det vil bli gruppearbeid og den enkelte kan velge det tema som er mest relevant.
(Gjøres i påmeldingsskjemaet.)
Andre dag er tema ovnsregulering. Det vil bli sendt ut informasjon om hvem
foredragsholder blir.
Gruppearbeidet vil omfatte erfaringsutveksling knyttet til problemstillinger som
produksjon, luftregulering, korrosjon og hvilke konsekvenser anleggene har
erfart med god/dårlig ristregulering. Gruppene blir delt inn etter type kjel de
arbeider med.
Vi håper så mange som mulig har anledning til å være med på dette første
fagseminaret for driftsoperatører og driftsteknikere i Norge.
Pris for seminaret er kr. 2500. Dette inkluderer lunsj begge dager, middag på
kvelden i en av byens restauranter og kostnader knyttet til seminaret.
Du må ordne med overnatting selv, men vi anbefaler Caledonien hotell som har
Green Key-sertifisering. Du får god pris ved booking før 15.mars. Følg lenka for
bestilling av rom: https://www.radissonblu.com/no/hotel-kristiansand/
Seminaret er lagt opp slik at de fleste kan ankomme Kristiansand 26.april.
For påmelding, trykk her. Påmeldingsfrist er 15.mars.
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Driftssjef
Ass. driftssjef
Tore Jan Hodnemyr: mail [email protected], mobil 917 86 370
John Vetrhus: mail [email protected], mobil 954 99 095
Program
Dag 1
HMS – drift
Kaffe og registrering kl. 09.30-10.00
Kl. 10.00
Velkommen v/ driftssjef Tore Jan Hodnemyr
Kl. 10.15
Foredrag med Mikael Lindberg
kl. 12.00
Lunsj
Kl. 12.30
Gruppearbeid. Den enkelte kan velge mellom gruppe:
1. Kritiske komponenter
2. Opp- og nedkjøring
3. Arbeid på kjel under drift
4. Nødprosedyrer
5. Hvordan teste kjelsikkerhet
Kl. 14.10
Pause med en liten matbit
Kl. 14.30
Oppsummering av gruppearbeidet i auditoriet
Kl. 15.20
Omvisning på anlegget
Kl. 16.30
Avreise
Kl. 19.00
Felles middag på Sjøhuset, http://www.sjohuset.no/.
Dag 2
Kl. 08.30
Kl. 08.45
Ovnsregulering
Morgenkaffe
Innledning til dagens tema v/ Tore Jan Hodnemyr
Foredrag om ovnsregulering
Erfaringsutveksling i grupper om produksjon, luftregulering,
korrosjon, konsekvenser av god/dårlig ristregulering
Lunsj
Oppsummering av erfaringsutvekslingene i plenum
Avreise
Kl. 10.30
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 14.30
(Det kan komme noen endringer i tidsskjemaet.)