Kia Picanto

>> INST RUKSJONSBOK
HURT IGGUIDE
Interiøroversikt
b
c
d
e
f
9
a
g
1
j
h
6
7
5
2
3
a
b
c
d
e
f
4
Sentrallås låsing/
opplåsning- bryter [4]
Bryter for sentrallås* [4]
Bryter for elektriske
vinduer [4]
Låsebryter for
vindusheis [4]
Justeringsbryter for
utvendige speil [4]
Innfelling av sidespeil [4]
8
g
h
i
j
k
l
Panseråpner [4]
Hendel for åpning av
tanklokk [4]
Ratt [4]
Hendel for tiltogteleskopratt* [4]
Justering av hovedlys* [4]
Idle Stop and Go (ISG)
av- bryter* [5]
* *dersom montert
[#] Nummeret i parentes indikerer kapittel i instruksjonsboken.
Illustrasjonsbildene kan fravike fra virkelig utforming.
m
n
o
p
q
r
NOT APPLICEABLE FOR
NORWAY (only LPGvehicles)* [5]
ESC AV- bryter [5]
Bryter for oppvarmet
ratt* [4]
Innvendig sikringsboks [7]
Bremsepedal [5]
Gasspedal
Dashboardoversikt / Motorrom
7
1
4
5
2
b
8
c
6
3
9
j
d
f
g
a
e
h
f
Kjølevæskebeholder [7]
Radiatorlokk [7]
Bremse væskebeholder [7]
Luftfilter [7]
Peilepinne for motorolje [7]
Påfyllingslokk for motorolje
[7]
Beholder for
vindusspylervæske [7]
Sikringsboks i motorrom [7]
Batteriets plusspol [7]
Batteriets minuspol [7]
Peilepinne for
automatgirolje* [7]
a
b
c
d
e
f
Parkeringsbrems [5]
Strømuttak [4]
Sigarettenner* [4]
Setevarme for forseter* [3]
Kne-Airbag* [3]
n
o
p
q
r
Varselbryter [4/6]
Audio system [4]
Klimakontrollsystem [4]
Girspak [5]
Fjernbetjening av
lydanlegget* [4]
Passasjerairbag foran [3]
Hanskerom [4]
l
m
d
e
g
h
i
j
k
Ins trumentpanel [4]
Ho rn [4]
Kol lisjonspute på
før ersiden [3]
Bli nklysbryter [4]
Bry ter for vindusvisker og
- spyler [4]
Te nningslås eller Start/
Stopp-bryter* [5]
a
b
c
3
4
6
a
8
g
9
7
5
b
h
i
j
k
Dørlås / Bakluke / Panser / Tanklokk
2
Lås
1
Lås
Lås opp
1
3
Lås opp
Låsing av dører fra utsiden av
bilen [4]
L åsing av dører fra utsiden av
bilen [4]
B arnesikring i bakdør[4]
Å pning av bakluke [4]
Åpning av bakluken[4]
Lukking av bakluke[4]
Type A
Type B
2
1
Trekk i panseråpneren for å
åpne panseret.
a Løft panseret litt opp.
b Skyv opp panserlåsen og
Åpning av panser[4]
Frigjør støttestaget og sett
det i stillingen som anvist.
åpne panseret.
Stenge tanklokket
2
1
Åpning av tanklokk [4]
Trekk opp tanklokkhendelen.
a
b
Åpne tanklokket helt.
Vri tanklokket mot klokken
for å åpne.
1. Vri tanklokket med klokken
inntil det klikker for å sikre
at det er ordentlig lukket.
2. Lukk tanklokket.
Vinduer / Vindusviskere og Spylere
a
7
1
6
5
b
c
5
6
3
d
2
2
5
4
e
f
g
1
4
Førerdørens
vindusheisbryter
Bryter for vindusheis i
fremre passasjerdør
Bryter for vindusheis i
bakdør (venstre)*
Bryter for vindusheis i
bakdør (høyre)*
Åpning og lukking av vindu
Automatisk vindusheis
opp*/ned*
Låsebryter for vindusheis
] I kaldt og vått klima kan det
forekomme at vinduene fryser
fast.
Vinduer [4]
A: Vindusviskerhastighet (foran)
2
Høy viskerhastighet
1
Lav viskerhastighet
--Intervall
O
AV
Enkelt vindusviskerslag
B: Justering av intervall på vindusvisker
Foran [4]
C: Spyling av vindu med enkelt vindusviskerslag (foran)
D: Bryter for bakruteviske/bakrutespyler
Spyl med enkelt vinudsviskerslag (bak)
Kontinuerlig visking
O
AV
Bak [4]
Seter / Airbag / Barneseter
Førersete
2
a
b
c
d
e
8
Passasjersete foran
7
2
1
6
3
5
a
b
b
Forover og bakover
Seteryggjustering
Setejustering høyde*
Setevarmer*
Hodestøtte
9
f
g
h
i
j
Forover og bakover
Seteryggjustering
Setevarmer*
Walk- in- sete
Hodestøtte
Baksete
k
l
Nakkestøtte
Nedfellbart baksete
c
Sete [3]
Passasjerairbag foran, av/
på- bryter* [3]
Bakovervendt barnesete [3]
Feste barnesete med
sikkerhetsbelte [3]
Det er ISOFIX- symboler
plassert på nedre del
av seteryggene. Disse
symbolene indikerer
plasseringen til
festepunktene for barnesete*
Festepunkter for
ISOFIXsystem og “Tether
Anchorage”- system* [3]
Anvisning for
ISOFOXfestepunkter
Klimakontrollsystem
2
3
1
4
3
6
Manuell klimakontrollbetjening*[4]
a
b
Valg av luftretning
Resirkulering
c
d
Viftehastighet
Temperaturkontroll
e
f
1
Aircondition
Defroster bakrute
5
2
5
4
3
6
9
a
Automatisk klimakontrollsystem* [4]
a
b
c
Temperaturkontroll
AUTO (automatisk
kontroll)
Vifte AV
d
e
f
g
A/C- display
Viftehastighet
Aircondition
Resirkulering
h
i
j
Valg av luftretning
Defroster frontrute
Defroster bakrute
Lysbryter / Ratt / Cruise Control- system
2
4
3
2
1
1
a
b
c
d
AV
Parkeringslys
Hovedlys
Automatisk lys*
Hastighetskontrollsystem*5
Aktiver Cruise Controlsystemet ved å trykke på den
anviste knappen
Reduser cruise controlhastigheten.
Tiltratt* [4]
Oppvarmet ratt*[4]
Justering av rattvinkel:
Når tenningen er på trykk
på anvist knapp for å skru
på oppvarming av ratt.
Indikatorlampen vil så lyse.
For å skru av oppvarmingen –
trykk på knappen en gang til.
L yskontroll [4]
Skyv ned utløserarmen
Justèr ratt til foretrukket
vinkel
Lås rattet ved å skyve opp
utløserarmen.
a
b
Still inn hastigheten ved å
bevege bryteren ned til SET –.
Slik øker du den
innstilte hastigheten for
hastighetskontroll.
Avbryt den innstilte Cruise
Control- hastigheten ved å
trykke på Avbryt- knappen
Gjenoppta innstilt hastighet
ved å flytte brytere til RES +.
Tauing / Reservehjul / Punkteringssett
Tauing [6]
Tauekrok
Støtf anger f oran
Når bilen blir tauet i en
nødsituasjon uten lastevogn:
1. Åpne bakluke og finn frem
tauekrok fra verktøysettet.
2. Fjern dekselet ved å trykke
ned den nedre delen av
dekselet på støtfangeren.
3. Monter tauekroken ved å
skru den med klokken til
den sitter fast.
4. Fjern tauekroken og sett på
dekselet etter bruk.
1. Sett tenningsbryteren til
ACC- posisjon.
2. Sett girspaken i N (Nøytral).
3. frigjør parkeringsbremsen.
Støtf anger bak
Nødtauing
Hvis tauing er nødvendig
anbefaler vi at dette utføres
av Kia Assistanse eller annen
veihjelpsleverandør.
1
1
2
2
3
Punkteringssett* [6]
Jekken, jekkarm og hjulvinne er
lagret i bagasjerommet.
Les instruksjonene før du
bruker punkteringssettet.
Løft opp bagasjeromsdekselet
for å komme til verktøyet.
a
b
a
b
c
Jekk
Jekkarm
Hjulvinne
Reservehjul, jekk og verktøy [6]
Kompressor
Dekkskum
Med punkteringssettet er det
mulig å være mobil til tross for
en punktering.
Etter at det punkterte dekket
er ordentlig tett, kan du kjøre
forsiktig (opp til maksimalt
200 km, i en maksimal
hastighet på 80 km/t til det
nærmeste verkstedet for å få
dekket reparert eller byttet.
Motorolje / Spylervæske / T illeggsinf ormasjon
Kontroll av oljenivå i motor [7]
Etterfylling av olje [7]
Kontroll av spylevæskenivå [7]
Trekk ut peilepinnen og tørk av
denne. Nivået skal være mellom
F og L.
Bruk kun motorolje av
spesifisert type [8] og
unngå søl.
Kontrollér spylevæskenivået
og tilsett væske etter behov.
T illeggsinformasjon*
Start/Stopp- system (ISG)
Bakkestartsassistent (HAC)
Når innkoblet stopper ISG automatisk
bilens motor f or å redusere
drivstofforbruk og utslipp. ISG- funksjonen
vil ikke aktiveres dersom batteriets
ladestatus, aktuell utetemperatur eller
motortemperatur er f or lav. Bruk av
klimaanlegget kan også påvirke ISGf unksjonen.
Bakkestartassistenten hjelper f øreren ved
igangsetting i motbakke ved å hindre bilen
i å rulle bakover når den tar i gang. Bilen
beholder bremsetrykk i 2 sekunder, slik at
du kommer deg avgårde.
Bluetooth ®®
Parkeringsbrems (Håndbrems)
Mange av bilene våre er utstyr med
Bluetooth®- tilkobling som muliggjør trygg
bruk av mobiltelef on. Inf ormasjon om
Bluetooth®- er tilgjengelig i delen f or eiere
på nettstedet vårt.
Når parkeringsbremsen skal brukes, press
bremsepedalen først inn og hold den inne.
Dra så parkeringsbremsspaken opp så
langt som mulig.
For detaljert informasjon og instruksjoner
til f unksjoner beskrevet i denne
hurtigguiden, se bilens instruksjonsbok.
Vi anbef aler på det sterkeste å f orlate
bilen i f ørste gir, revers eller `P´ f or biler
med automatgir.
Kia 7 års garanti / 150 000 kmnybilgaranti. Gyldig i alle EU- land
(samt Norge, Sveits, Island og Gibraltar), underlagt lokale vilkår og
f orhold.
Copyright 2016 Kia Motors Europe GmbH, all rights reserved.
16.000762 - QRGTAPE - NOR