Kia Carens

>> INST RUKSJONSBOK
HURT IGGUIDE
Interiøroversikt
7
8
9
a
d
b
c
e
1
f
4
j
k
3
h
2
g
a
b
c
d
e
f
g
Innvendig dørhåndtak [4]
Bryter for vindusheis [4]
Låsebryter for
vindusheis [4]
Bryter for justering av
utvendige speil [4]
Bryter for innfelling av
speil*[4]
Hendel for åpning av
tanklokk [4]
Høydejustering for
hovedlysl [4]
h
i
j
k
l
m
n
Bryter for justering av
lysstyrke på dashboard [4]
Oppvarmet ratt AV/PÅknapp* [4]
Start/stopp- system (ISG)
AV- knapp* [5]
LDWS ON/OFF- bryter* [5]
ESC OFF- bryter [5]
Ratt [4]
Utløserarm for justering av
tilt og teleskopratt [4]
* dersom montert
[#] Nummeret i parentes indikerer kapitel i instruksjonsboken
Illustrasjonsbildene kan fravike fra virkelig utforming.
o
p
q
r
s
Sikringsboks [7]
Panseråpner [4]
Seter [3]
Girstang [5]
Koppholder [4]
Dashboardoversikt / Motorrom
j
5
6
3
1
4
7
b
a
8
2
9
h
c
d
d
e
g
f
a
b
c
d
e
f
g
Rattbetjening for audio [4]
Airbag førerside [3]
Horn [4]
Bryter for cruisecontrol /
hastighetsbegrenser* [5]
Instrumentpanel [4]
Lysbetjening og blinklys [4]
Vindusviskerbryter [4]
h
i
j
k
l
m
n
Tenningsbryter* eller start/
stopp- knapp [5]
Audio [4]
Sentrallåsbryter [4]
Bryter for varselblink [6]
Klimakontrollpanel [4]
Bryter for setevarme/
avkjøling av sete* [4]
Parkingeringsassistanse AV/
PÅ- knapp* [4]
o
p
q
r
a
b
2
5
8
3
b
4
1
5
a
6
9
7
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Strømuttak [4]
Oppbevaringsboks
midtkonsoll [4]
Hanskerom [4]
Passasjer airbag, foran [3]
Motoroljepåfyllingslokk [7]
Bremse/
clutchvæskebeholder [7]
Plusspol på batteri [7]
Minuspol på batteri [7]
Sikringsboks i motorrom [7]
Luftfilter[7]
Radiatorlokk [7]
Kjølevæskebeholder [7]
Peilepinne for motorolje [7]
Spylervæsketank [7]
Drivstoffilter [7]
Dørlås / Bakluke / Panser / Tanklokk
1
2
Manuell betjening av dørlås [4]
Nødlåsing av dør [4]
Barnesikring bakdører [4]
1
2
Åpning av bakluke [4]
Lukking av bakluke [4]
1
Nødåpning av bagasjerom [4]
2
3
2
1
Åpning av panser [4]
Trekk i panseråpneren for å
åpne panseret.
Løft panseret litt opp.
Løft opp panserlåsen og
åpne panseret.
a
b
1
Lukking av tanklokk
2
1
Åpning av tanklokk [4]
Trekk i hendel for å åpne
tanklokket.
a
b
Fest støttestaget ved angitt
posisjon.
Åpne tanklokket helt
Vri påfyllingslokket mot
klokken.
1. Vri påfyllingslokket med
klokken til det klikker for å
sikre at det er lukket.
2. Lukk tanklokket.
Vinder/ Vindusviskere og Spylere
a
■ Type A
■ Type B
7
b
1
2
c
3
d
2
6
5
e
f
5
4
5
6
g
5
Førerdørens
vindusheisbryter
Bryter for vindusheis i
fremre passasjerdør.
Bryter for vindusheis i
bakdør (venstre)*
Bryter for vindusheis i
bakdør (venstre)*
Åpning og lukking av vindu
Automatisk vindusheis
opp*/ned*
Låsebryter for vindusheis*
4
3
Vinduer [4]
A: Vindusviskerhastighet (foran)
2
1
--AUTO*
O
Høy vindusviskerhastighet
Lav vindusviskerhastighet
Intervall
Automatisk vindusvisker
AV
Enkelt vindusviskerslag
B: Justering av intervall på vindusvisker
Foran [4]
C: Spying av vindu med enkelt vindusviskerslag (foran)
D: Bryter for bakruteviske/bakrutespyler
--O
Høy vindusviskerhastighet
Lav vindusviskerhastighet*
AV
E: Spyl med enkelt vinudsviskerslag (bak)
Bak[4]
Seter / Airbag / Barneseter
Forseter
Forover og bakover
Seteryggjustering
Høydejustering av sete
(Førersete)
d Korsryggstøtte
(Førersete)*
e Forlengelse av sittepute*
f Nakkestøtte
a
b
c
Manual seat
1
Power seat
5
2
3
2
4
b
6
6
1
a
a
a
2 .seterad
g
h
9
7
8
i
d
d
c
c
j
k
Forover og bakover
Vinkling av seterygg og
nedfelling
Entréhendel til 3.
seterad*
Nakkestøtte
Midtsete nedfelling
(Armlene)*
3 .seterad*
l
m
Seter [3]
Fremre passasjersete
nedfelling* [3]
Passasjerairbag foran av/
påbryter [3]
Nedfellbart baksete
Nakkestøtte
Montere barnesete med
bilens sikkerhetsbelte [3]
1
2
Siring med “ISOFIX”- system
og festepunkter* [3]
a
b
Anvisning for
ISOFIXfestepunkter
ISOFIX- festepunkt
Sikre last med festepunkter i
bagasjerom* [3]
Klimakontrollpanel
7
3
4
1
5
4
6
5
3
Manuelt klimaanlegg kontrollpanel* [4]
a
b
c
d
Viftehastighet
Aircondition
Defroster bakrute
Valg av luftretning
e
f
g
Resirkulering
Temperaturkontroll
Defroster frontrute- knapp
1
8
a
4
2
c
c
c
9
b
d
6
7
7
Automatisk klimaanlegg kontrollpanel* [4]
a
b
c
d
Førerens
temperaturkontroll
AUTO (automatic control)
Viftehastighet (Høy)
Viftehastighet (Lav)
e
f
g
h
Klimaanlegg display
Aircondition
Resirkulering
Passasjerens
temperaturkontroll
i
j
k
l
m
To- sone
temperaturkontroll
AV
Defroster frontrute
Valg av luftretning
Defroster bakrute
Lysbryter / Ratt / Cruise- control
2
3
3
2
1
1
Lysbryter [4]
AV
Automatisk lys*
Parkeringslys
Hovedlys
a
b
c
d
T ilt & teleskopratt [4]
FLEX ST EER System* [4]
Justering av ratt
Med FLEX ST EER- systemet
kan sjåføren enkelt tilpasse
servostyringen etter eget
ønske.
Skyv ned utløserarmen
Justèr ratt til foretrukket
vinkel
Høydejustering
a
b
c
Lås rattet ved å skyve opp
utløserarmen.
1
2
1
Indikator for aktivert
cruise- control
Indikator som viser at
hastighet er satt
b
4
Øke / redusere innstilt
hastighet
3
2
Cruise- control system* [5]
a
Du kan velge mellom tre
forskjellige styremoduser
ved å trykke på styremodusknappen.
Aktivér cruisecontrolsystemet med å trykke
knappen som er merket.
5
Avbryt innstilt hastighet ved å
trykke på Cancel- knappen.
Still inn cruisecontrolhastighet ved å bevege
bryteren ned til SET -
6
Gjenopprett siste hastighet
ved å bevege RESET - bryteren
oppover.
Tauing / Reservehjul / Punkteringssett
Tauing [6]
Støtfanger foran
Tauing med bruk av slepetau:
1. Sett tenningsnøkkelen til
ACC- posisjonen
2. Sett girspaken i N (Nøytral).
3. Løs ut parkeringsbremsen.
2
Støtfanger bakre
Hvis tauing er nødvendig
anbefaler vi at dette utføres
av Kia Assistanse eller
annenveihjelpsleverandør.
1
2
3
1. Åpne bakluke og finn frem
tauekrok fra verktøysettet.
2. Fjern dekselet ved å presse
på den nedre delen av
dekselet på støtfangeren.
3. Monter tauekroken ved å
skru den med klokken til
den sitter fast.
4. Fjern tauekroken og sett på
dekselet etter bruk
3
Nødtauing
1
Tauekrok
2
2
4
Reservehjul, jekk og verktøy[6]
Punkteringssett for dekk* [6]
Jekken, jekkarm og hjulvinne er
lagret i bagasjerommet.
Les instruksen før
punkteringssettet benyttes.
Trekk opp bagasjeromsmatten
for å komme til utstyret.
a
b
a
b
c
d
Jekkarm
Jekk
Hjulvinne
Verktøy
Kompressor
Dekkskum
Med punkteringssettet er du
mobil selv etter en punktering.
Når du har forsikret deg om at
dekket er tettet kan du kjøre
forsiktig videre, (inntil 200
km. med en makshastighet på
80 km/t) slik at du kan nå er
verksted.
Motorolje / Spylervæske / T illeggsinf ormasjon
Sjekk av oljenivå på motor.[7]
Refilling engine oil [7]
Trekk ut peilepinnen og tørk av
denne. Sett inn og trekk ut på
nytt for å kontrollere nivået.
Benytt kun motorolje med rett
spesifikasjon. [8]
T illeggsinformasjon*
Start/Stopp- system (ISG)
Bakkestartsassistent (HAC)
Når innkoblet stopper ISG automatisk
bilens motor f or å redusere
drivstofforbruk og utslipp. ISG- funksjonen
vil ikke aktiveres dersom batteriets
ladestatus, aktuell utetemperatur
eller motortemperatur er f or lav. Bruk
av klimaanlegget kan også påvirke
ISGf unksjonen.
Bakkestartassistenten hjelper f øreren ved
igangsetting i motbakke ved å hindre bilen
i å rulle bakover når den tar i gang. Bilen
beholder bremsetrykk i 2 sekunder, slik at
du kommer deg avgårde.
Bluetooth®
Parkeringsbrems (Håndbrems)
Mange av våre biler har Bluetooth®som setter f øreren i stand til å benytte
mobiltelef on via bilens audiosystem. For
en f ull oversikt over hvilke telef oner som
er kompatible vennligst se „Eie Kia“ - >
„Mobiltelefon i Kia“ på vårt nettsted www.
kia.com
For detaljert inf ormasjon og instruksjoner
til f unksjoner beskrevet i denne
hurtigguiden, se bilens instruksjonsbok.
Ved bruk av parkeringsbrems, trykk ned
fotbrems og hold denne mens du trekker
opp arm f or parkeringsarm så langt opp
som mulig.
Vi anbef aler på det sterkeste å f orlate
bilen i første gir, revers eller ‘P’ for biler
med automatgir.
Kia 7 års garanti / 150 000 km. nybilgaranti. Gyldig i alle EU- land
(samt Norge, Sveits, Island og Gibraltar), underlagt lokale vilkår og
f orhold.
Copyright
2016 Kia Motors Europe GmbH, all rights reserved.
16.000483 - QRGRP - NOR
Benytt kun motorolje med rett
spesifikasjon. [7]
Kontroll av nivå for spylervæske