Kommunene ønsker kontroll over avfallet

Nyhetsbrev fra KS
17. januar 2017
Kommunene ønsker kontroll over avfallet
- Avfall har i stor grad blitt en ressurs og er en voksende
industri som kommunesektoren kan utnytte også som
virkemiddel for å nå miljøpolitiske mål lokalt og nasjonalt,
mener Hovedstyret til KS.
Webinar om grunnskoleindikatorene
Toppmøte om
digitalisering
Vær best mulig forberedt til
Digitalisering er en av de
den 19. januar når SSB
viktigste drivkreftene for
offentliggjør en rapport som
produktivitetsendringer i
viser forskjeller mellom hvor
samfunnet og arbeidslivet i
mye den enkelte barne- og
vår tid. Styreleder i KS, Gunn
ungdomsskole bidrar til
Marit Helgesen, har deltatt på
elevenes læring.
et toppmøte om digitalisering.
Debattmøte om
lærerrollen
26. januar inviterer KS og
Enslige
mindreårige
flyktninger
Utdanningsforbundet til
Endringer i
debatt på Lærernes Hus i
finansieringsordningen har
Oslo, og løfter fram ulike
bidratt til innsparinger i
utfordringer som lærerne står
botiltakene for enslige
i. Meld deg på og delta.
mindreårige flyktninger, viser
en ny rapport.
Den nasjonale
helsekonferansen
Fakta om psykisk
helse- og rusarbeid
I år var temaet fremtidens
I 2016 hadde kommunene
helse- og omsorgstjenester
7,3 prosent flere årsverk til
med vekt på ledelse. Opptak
barn og unge sammenliknet
fra konferansen er
med 2015. Økningen for
tilgjengelig.
voksne var på 4,7 prosent.
Klikk her for å motta nyheter etter hvert som de kommer på ks.no.
KS' hjemmeside
KS på Twitter
KS på Facebook
KS på YouTube
KS er kommunesektorens organisasjon og representerer alle norske
kommuner og fylkeskommuner
Abonner eller stryk deg fra listen:
[email protected]