Kia Venga

>> INST RUKSJONSBOK
HURT IGGUIDE
Interiøroversikt
8
b
c
a
d
e
7
1
2
f
3
g
a
b
c
d
e
Innvendig dørhåndttak [4]
Bryter for innfelling av
utvendige speil* [4]
Bryter for justering av
utvendige speil [4]
Låsebryter for
vindusheis* [4]
Brytere for elektriske
vinduer* [4]
f
g
h
i
j
k
Panseråpner [4]
Innvendig sikringsboks [7]
Justering av hovedlys* [4]
Start/stopp- system (ISG)
AV- knapp* [5]
ESC AV- bryter* [5]
Justering av lys i
instrumentpanel* [4]
* utstyrsavhengig
[#] Tallet i klammer angir kapittelet i instruksjonsboken.
Illustrasjonsbildene kan fravike fra virkelig utforming.
l
m
n
o
p
Parkeringsassistanse på- /
av- knapp* [5]
Ratt [4]
Utløserarm for tilt- og
teleskopratt [4]
Sete [3]
Hendel for åpning av
tanklokk [4]
Dashboardoversikt / Motorrom
5
4
l
4
6
l
6
d
l
l
1
mb 9 b a
c
e
g
f
k
j
h
a
b
c
d
e
f
g
h
Førers airbag [3]
Blinklysbryter [4]
Instrumentpanel [4]
Bryter for vindusvisker og
- spyler [4]
Fjernbetjening av
lydanlegget* [4]
Bryter for hastighetskontrol/
hastighetsbegrenser* [5]
LCD- display/trippteller* [4]
Lydanlegg [4]
i
j
k
l
m
n
o
p
q
Varsellys [4]
Bryter for sentrallås [4]
Forsetevarmer* [3]
Klimakontrollsystem [4]
Passasjerairbag foran [3]
Hanskerom [4]
Strømuttak/
sigarettenner* [4]
Girspak [5]
Parkeringsbrems [5]
r
s
t
u
Bremsepedal [5]
Gasspedal [5]
Lufteventiler [4]
Rattvarmer* [4]
a
b
Kjølevæskebeholder [7]
Påfyllingslokk for
motorolje [7]
Bremse/clutch*,
væskebeholder [7]
Batteriets plusspol [7]
Batteriets minuspol [7]
Sikringsboks i motorrom [7]
Luftfilter [7]
Radiatorlokk [7]
Peilepinne for motorolje [7]
Beholder for
vindusspylevæske [7]
Drivstoff- filter [7]
c
2
6
1
4
2
b
5
6
7
9
a
8
d
e
f
g
h
i
j
k
Dørlås / Bakluke / Panser / Tanklokk
Betjene dørlåsene manuelt [4]
Låsing av dører fra innsiden av
bilen med sentrallåsbryter [4]
Nødlåsing av dører [4]
Åpning av bakluken [4]
Nødåpning av bakluke [4]
2
1
Barnesikring i bakdør [4]
2
1
Åpning av panser [4]
Trekk i panseråpneren for å
åpne panseret.
a
b
Løft panseret litt opp
Skyv opp panserlåsen og
åpne panseret
Frigjør støttestaget og sett
det i stillingen som anvist.
Lukking av tanklokk
2
1
Åpning av tanklokk [4]
Trekk opp tanklokkhendelen.
a
b
Åpne tanklokket helt
Vri tanklokket mot klokken
for å åpne
1. Vri tanklokket med klokken
inntil det klikker for å sikre
at det er ordentlig lukket.
2. Lukk tanklokket.
Vinduer/ Vindusviskere og - spylere
a
b
7
1
3
c
d
2
4
■ Type A
■ Type B
6
5
5
5
5
5
■ Type C
2
5
e
f
g
Førerdørens
vindusheisbryter
Bryter for vindusheis i
fremre passasjerdør
Bryter for vindusheis i
bakdør (venstre)*
Bryter for vindusheis i
bakdør (høyre)*
Åpning og lukking av vindu
Automatisk vindusheis
opp*/ned*
Låsebryter for vindusheis*
3
Vinduer [4]
A: Vindusviskerhastighet (foran)
Høy vindusviskerhastighet
1
Lav vindusviskerhastighet
---
Intervall
O
OFF
2
Enkelt vindusviskerslag
B: Justering av intervall på vindusvisker
Foran [4]
C: Spyling av vindu med enkelt vindusviskerslag (foran)
D: Bryter for bakruteviske/bakrutespyler
Høy vindusviskerhastighet
---
Lav vindusviskerhastighet
O
OFF
E: Spyl med enkelt vindusviskerslag (bak)
Bak* [4]
Seter / Airbag / Barneseter
Førersete
a
b
c
d
e
f
4
2
8
3
1
7
6
a
c
3
d
d d
Forover og bakover
Seteryggjustering
Høyde på sittepute*
Setevarmer*
Armlene*
Hodestøtte
Passasjersete foran
g
h
i
j
Forover og bakover
Seteryggjustering
Setevarmer*
Hodestøtte
Baksete
b
b
e
k
l
m
n
Forover og bakover
Armlene*
Hodestøtte
Delt bakseterygg
Sete [3]
Passasjerairbag foran, av/
på- bryter* [3]
Bakovervendt barnesete [3]
Installasjon av barnesete med
sikkerhetsbelte [3]
1
2
Festepunkter for
ISOFIXsystem og “Tether
Anchorage”- system* [3]
a
b
Anvisning for ISOFIXfestepunkter
ISOFIX- feste
Lastsikring med “Tether
Anchor”- system* [3]
Klimakontrollsystem
2
2
2
2
3
3
5
6
Manuell klimakontrollbetjening* [4]
a
b
c
d
Styring av viftehastighet
Valg av luftretning
Temperaturkontroll
Defroster frontrute
Defroster bakrute
Luftinntakskontroll
Aircondition
e
f
g
a
1
3
1
6
4
4
8
9
4
Automatisk klimakontrollsystem* [4]
a
b
c
AUTO (automatisk
kontroll)
Temperaturkontroll
Vifte OFF
d
e
f
g
Valg av luftretning
Styring av viftehastighet
Aircondition
Defroster frontrute
h
i
j
Defroster bakrute
Luftinntakskontroll
A/C- display
Lysbryter / Ratt / Cruise Control- system
2
4
3
2
1
4
3
1
1
Lyskontroll [4]
a
b
c
d
AV
Parkeringslys
Frontlys
Automatisk lys*
Autolys- funksjon* [4]
T ilt- og teleskopratt [4]
Når lysbryteren står i AUTOstilling, vil frontlysene slås på
eller av automatisk avhengig av
lysmengden som registreres av
sensoren under frontruten
Justering av ratt:
a
Cruise Control- system*[5]
Aktiver hastighetskontrollsystemet ved å trykke på den
anviste knappen.
Reduser cruise controlhastigheten.
Sensor
a
b
c
d
Skyv ned utløserarmen
Justèr ratt til foretrukket
vinkel
Høydejustering
Lås rattet ved å presse
utløserarmen opp
Still inn hastigheten ved å
bevege bryteren ned til SET –.
Slik øker du den
innstilte hastigheten for
hastighetskontroll.
Avbryt den innstilte cruise
control- hastigheten ved å
trykke på Avbryt- knappen.
Fortsett med den innstilte
cruise control- hastigheten
ved å bevege vryteren opp til
RESET +.
Tauing / Reservehjul / Punkteringssett
Tauing [6]
Avtagbar tauekrok
Støtf anger
f oran
Når bilen blir tauet i en
nødsituasjon uten lastevogn:
1. Åpne bakluke og finn frem
tauekrok fra verktøysettet.
2. Fjern dekselet ved å trykke
ned den nedre delen av
dekselet på støtfangeren.
3. Monter tauekroken ved å
skru den med klokken til
den sitter fast.
4. Fjern tauekroken og sett på
dekselet etter bruk.
1. Sett tenningsbryteren til
ACC- posisjon.
2. Sett girspaken i N (Nøytral).
3. frigjør parkeringsbremsen.
Nødtauing
Støtf anger
bak
Hvis tauing er nødvendig
anbefaler vi at dette utføres
av Kia Assistanse eller annen
veihjelpsleverandør.
1
2
1
2
3
Reservehjul, jekk og verktøy [6]
Jekken, jekkarm og hjulvinne er
lagret i bagasjerommet.
Løft opp bagasjeromsdekselet
for å komme til verktøyet.
a
b
c
Jekkarm
Jekk
Hjulvinne
Punkteringssett* [6]
Les instruksjonene før du
bruker punkteringssettet.
a
b
Kompressor
Dekkskum
Med punkteringssettet er det
mulig å være mobil til tross for
en punktering.
Etter at det punkterte dekket
er ordentlig tett, kan du kjøre
forsiktig (opp til maksimalt
200 km, i en maksimal
hastighet på 80 km/t til det
nærmeste verkstedet for å få
dekket reparert eller byttet.
Motorolje / Spylervæske / T illeggsinf ormasjon
Kontroll av oljenivå i motor [7]
Etterfylling av olje [7]
Kontroll av spylevæskenivå [7]
Trekk ut peilepinnen og tørk av
denne. Nivået skal være mellom
F og L.
Bruk kun motorolje av
spesifisert type [8] og unngå
søl.
Kontrollér spylevæskenivået og
tilsett væske etter behov.
T illeggsinformasjon
Start/Stopp- system (ISG)
Bakkestartsassistent (HAC)
Når innkoblet stopper ISG automatisk
bilens motor f or å redusere
drivstofforbruk og utslipp. ISG- funksjonen
vil ikke aktiveres dersom batteriets
ladestatus, aktuell utetemperatur eller
motortemperatur er f or lav. Bruk av
klimaanlegget kan også påvirke ISGf unksjonen.
Bakkestartassistenten hjelper f øreren ved
igangsetting i motbakke ved å hindre bilen
i å rulle bakover når den tar i gang. Bilen
beholder bremsetrykk i 2 sekunder, slik at
du kommer deg avgårde.
Bluetooth®
Mange av bilene våre er utstyr med
Bluetooth® tilkobling som muliggjør trygg
bruk av mobiltelef on. Inf ormasjon om
Bluetooth® er tilgjengelig i delen f or eiere
på nettstedet vårt.
Parkeringsbrems (håndbrems)
Når parkeringsbremsen skal brukes, press
bremsepedalen først inn og hold den inne.
Dra så parkeringsbremsspaken opp så
langt som mulig.
Vi anbef aler på det sterkeste å f orlate
bilen i f ørste gir, revers eller `P´ f or biler
med automatgir.
For detaljert informasjon og instruksjoner
til f unksjoner beskrevet i denne
hurtigguiden, se bilens instruksjonsbok.
Kia 7 års garanti/150 000 km nybilgaranti. Gyldig i alle EU- land (samt
Norge, Sveits, Island og Gibraltar), underlagt lokale vilkår og f orhold.
Copyright 2015 Kia Motors Europe GmbH, all rights reserved.
15.000717 - QRGYNPE - NOR