Kia Rio

>> EIERHÅNDBOK
HURTIGREFERANSE
Interiøroversikt
d
c
e
f
g
h
a
b
i
k
j
6
5
7
4
9
1
8
a
b
c
d
e
f
g
h
Door lock/unlock button* [4]
Central door lock switch* [4]
Power window switches* [4]
Power window lock
button* [4]
Outside rearview mirror
control switch [4]
Outside rearview mirror
folding switch [4]
Panseråpner [4]
Hendel for åpning av
tanklokk [4]
i
j
k
l
m
n
o
Tailgate lid release lever
(4 door) [4]
Ratt [4]
Steering wheel tilt
control [4]
Instrument panel
illumination control* [4]
Headlight levelling
control* [4]
ESC OFF button* [5]
Parkeringsassistanse bak
ON/OFF button* [5]
* *dersom montert
[#] Number in brackets indicates chapter in Owner‘s Manual
Illustrasjonsbildene kan fravike fra virkelig utforming.
p
q
r
s
t
Heated steering wheel
switch* [4]
Idle Stop and Go (ISG) OFF
button* [5]
Innvendig sikringsboks [7]
Bremsepedal [5]
Gasspedal
Dashboardoversikt / Motorrom
7
1
5
2
8
2
b
c
6
3
9
j
g
d
f
a
h
e
a
b
c
d
e
f
Instrumentpanel [4]
Horn [4]
Driver’s front air bag* [3]
Blinklysbryter [4]
Bryter for vindusvisker og
- spyler [4]
Ignition switch* or ENGINE
START /STOP button* [5]
g
h
i
j
k
l
Hazard warning light [4/6]
Audio system [4]
Climate control system* [4]
Shift lever* [5]
Audio remote control
buttons* [4]
Passenger’s front air
bag* [3]
3
1
9
6
b
a
8
7
5
4
2
m
n
o
p
q
r
Hanskerom [4]
Parking brake [5]
Power outlet* [4]
Cigarette lighter* [4]
Front seat warmer* [3]
Central door lock button* [4]
a
b
c
Kjølevæskebeholder [7]
Radiatorlokk [7]
Bremse/clutch*,
væskebeholder [7]
Luftfilter [7]
Peilepinne for motorolje [7]
Påfyllingslokk for motorolje
[7]
Windscreen washer fluid
reservoir [7]
Sikringsboks i motorrom [7]
Batteriets plusspol [7]
Batteriets minuspol [7]
Drivstoff- filter [7]
d
e
f
g
h
i
j
k
Dørlås / Bakluke / Panser / Tanklokk
Lås
Lås opp
Lås
Låsing av dører fra utsiden av
bilen [4]
Låsing av dører fra innsiden av
bilen med sentrallåsbryter[4]
Nødlåsing av dører [4]
Barnesikring i bakdør [4]
Åpning av bakluken [4]
Lukking av bakluke [4]
1
Åpning av panser [4]
Trekk i panseråpneren for å
åpne panseret.
2
Løft panseret litt opp.
Skyv opp panserlåsen og
åpne panseret.
a
b
1
3
Closing the fuel filler
2
1
Åpning av tanklokk [4]
Trekk opp tanklokkhendelen.
a
b
Frigjør støttestaget og sett
det i stillingen som anvist.
Åpne tanklokket helt.
Vri tanklokket mot klokken
for å åpne.
1. Vri tanklokket med klokken
inntil det klikker for å sikre
at det er ordentlig lukket.
2. Lukk tanklokket.
Vinder/ Vindusviskere og - spylere
a
7
6
5
b
1
c
5
6
3
d
2
2
5
4
e
f
g
5
3
4
Førerdørens
vindusheisbryter
Bryter for vindusheis I
fremre passasjerdør.
Bryter for vindusheis I
bakdør (venstre)*
Bryter for vindusheis I
bakdør (venstre)*
Åpning og lukking av vindu
Automatisk vindusheis
opp*/ned*
Låsebryter for vindusheis
] I kaldt og vått klima kan det
forekomme at vinduene fryser
fast.
Vinduer [4]
A: Wiper speed control (front)
2
1
--O
B:
Foran [4]
High wiper speed
Low wiper speed
Intermittent wipe
OFF
Single wipe
Intermittent control wipe time adjustment
C: Wash with brief wipes (front)
D: Rear wiper/washer control
--O
High wiper speed
Low wiper speed
OFF
E: Wash with brief wipes (rear)
Bak [4]
Seter / Airbag / Barneseter
Driver’s Seat
a
b
c
d
e
8
4
1
Front passenger seat
7
2
6
3
3
9
a
9
b b b
Forover og bakover
Seteryggjustering
Setejustering høyde*
Setevarmer*
Hodestøtte
f
g
h
i
j
Forover og bakover
Seteryggjustering
Setevarmer*
Walk- in seat (3 door)
Hodestøtte
Baksete
k
l
c
Nakkestøtte
Nedfellbart baksete*
c
Sete [3]
Passasjerairbag foran, av/
på- bryter* [3]
Bakovervendt barnesete [3]
Feste barnesete med
sikkerhetsbelte
[3]
Det er ISOFIX- symboler
plassert på nedre del
av seteryggene. Disse
symbolene indikerer
plasseringen til
festepunktene for barnesete*
Festepunkter for
ISOFIXsystem og “Tether
Anchorage”- system* [3]
Anvisning for
ISOFOXfestepunkter
Klimakontrollsystem
1
2
4
5
3
6
6
Manuell klimakontrollbetjening* [4]
a
b
Viftehastighet
Valg av luftretning
Temperaturkontroll
Aircondition
c
d
1
e
f
Defroster bakrute
Resirkulering
4
3
5
2
4
7
8
9
a
Automatisk klimakontrollsystem* [4]
a
b
c
Temperaturkontroll
AUTO (automatisk
kontroll)
A/C- display
d
e
f
g
Viftehastighet
Vifte OFF
Defroster frontrute
Defroster bakrute
h
i
j
Valg av luftretning
Aircondition
Resirkulering
Lysbryter / Ratt / Cruisekontroll- system
2
4
3
2
1
1
Lyskontroll [4]
AV
Parkeringslys
Hovedlys
Automatisk lys*
a
b
c
d
3
T iltratt* [4]
Oppvarmet ratt* [4]
Justering av rattvinkel:
Når tenningen er slått
på, press så knappen
for oppvarming av ratt.
Indikatorlampen vil så lyse. To
turn the steering wheel off,
press the button once again.
Indikatorlampen vil være
slukket.
Skyv ned utløserarmen
Justèr ratt til foretrukket
vinkel
Høydejustering*
a
b
c
Lås rattet ved å skyve opp
utløserarmen.
1
Hastighetskontrollsystem* [5]
ON- OFF button (CRUISE/) to
activate cruise control system
4
Reduser cruise controlhastigheten.
2
Still inn hastigheten ved å
bevege bryteren ned til SET –.
5
Avbryt den innstilte cruise
control- hastigheten ved å
trykke på Avbryt- knappen.
3
Slik øker du den
innstilte hastigheten for
hastighetskontroll.
6
Fortsett med den innstilte
cruise control- hastigheten
ved å bevege vryteren opp til
RESET +.
Tauing / Reservehjul / Punkteringssett
Tauing [6]
Tauekrok
Støtf anger f oran
Når bilen blir tauet i en
nødsituasjon uten lastevogn:
1. Åpne bakluke og finn frem
tauekrok fra verktøysettet.
2. Fjern dekselet ved å trykke
ned den nedre delen av
dekselet på støtfangeren.
3. Monter tauekroken ved å
skru den med klokken til
den sitter fast.
4. Fjern tauekroken og sett på
dekselet etter bruk.
1. Sett tenningsbryteren til
ACC- posisjon.
2. Sett girspaken i N (Nøytral).
3. frigjør parkeringsbremsen.
Nødtauing
Støtf anger bak
Hvis tauing er nødvendig
anbefaler vi at dette utføres
av Kia Assistanse eller annen
veihjelpsleverandør.
1
1
2
2
3
Spare Tyre, Jack and tools [6]
Punkteringssett* [6]
T he shown tools are stored in
the luggage compartment.
Les instruksjonene før du
bruker punkteringssettet.
Løft opp bagasjeromsdekselet
for å komme til verktøyet.
a
b
a
b
c
Jekkarm
Jekk
Hjulvinne
Kompressor
Dekkskum
Med punkteringssettet er det
mulig å være mobil til tross for
en punktering.
Etter at det punkterte dekket
er ordentlig tett, kan du kjøre
forsiktig (opp til maksimalt
200 km, i en maksimal
hastighet på 80 km/t til det
nærmeste verkstedet for å få
dekket reparert eller byttet.
Motorolje / Spylervæske / T illeggsinf ormasjon
Kontroll av oljenivå i motor [7]
Etterfylling av olje [7]
Kontroll av spylevæskenivå [7]
Trekk ut peilepinnen og tørk av
denne. Nivået skal være mellom
F og L.
Bruk kun motorolje av
spesifisert type [8] og unngå
søl.
Kontrollér spylevæskenivået og
tilsett væske etter behov.
T illeggsinformasjon*
Start/Stopp- system (ISG)
Bakkestartsassistent (HAC)
Når innkoblet stopper ISG automatisk
bilens motor f or å redusere
drivstofforbruk og utslipp. ISG- funksjonen
vil ikke aktiveres dersom batteriets
ladestatus, aktuell utetemperatur eller
motortemperatur er f or lav. Bruk av
klimaanlegget kan også påvirke ISGf unksjonen.
Bakkestartassistenten hjelper f øreren ved
igangsetting i motbakke ved å hindre bilen
i å rulle bakover når den tar i gang. Bilen
beholder bremsetrykk i 2 sekunder, slik at
du kommer deg avgårde.
Bluetooth®
Parkeringsbrems (Håndbrems)
Mange av bilene våre er utstyr med
Bluetooth®- tilkobling som muliggjør trygg
bruk av mobiltelef on. Inf ormasjon om
Bluetooth®- er tilgjengelig i delen f or eiere
på nettstedet vårt.
Når parkeringsbremsen skal brukes, press
bremsepedalen først inn og hold den inne.
Dra så parkeringsbremsspaken opp så
langt som mulig.
For detaljert informasjon og instruksjoner
til f unksjoner beskrevet i denne
hurtigguiden, se bilens instruksjonsbok.
Vi anbef aler på det sterkeste å f orlate
bilen i f ørste gir, revers eller `P´ f or biler
med automatgir.
Kia 7 års garanti / 150 000 kmnybilgaranti. Gyldig i alle EU- land
(samt Norge, Sveits, Island og Gibraltar), underlagt lokale vilkår og
f orhold.
Copyright 2015 Kia Motors Europe GmbH, all rights reserved.
15.001017 - QRGUB - NOR