Årsmøtedokument - Utdanningsforbundet

ÅRSMØTE
UTDANNINGS
FORBUNDET
VEFSN
2017
Fru Haugans Hotel 05.04.17 kl. 19.00
ÅRSMØTET 2015
Sakliste:
1. Åpning ved leder.
2. Konstituering, møte- og valgreglement.
3. Årsmelding 2016 for Utdanningsforbundet Vefsn.
4. Regnskap 2016.
5. Budsjett 2017.
6. Valg av leder
7. Valg av HT-vara kommune i særmøte kommune.
8. Valg av medlemmer til kontaktforum i særmøter.
9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret i plenum.
10. Valg av valgkomite.
Velkommen!
Styret i Utdanningsforbundet Vefsn
Side 2