Kia Ceed

>> INST RUKSJONSBOK
HURT IGGUIDE
Interiøroversikt
d
■ Type A
a
8
c
d
■ Type B
f
8
b
c
g
e
7
6
j
k
h
2
4
1
3
a
b
c
d
e
f
g
Sete [3]
Innvendig dørhåndtak [4]
Bryter for elektriske
vinduer [4]
Låsebryter for
vindusheis [4]
Panseråpner [4]
Innfelling av sidespeil [4]
Justeringsbryter for
utvendige speil [4]
5
h
i
j
k
l
m
n
Justering av hovedlys [4]
Justering av lys i
instrumentpanel [4]
Idle Stop and Go (ISG) avbryter* [5]
Aktiv ECO- knapp* [5]
LDWS PÅ/AV- bryter* [5]
Bryter for oppvarmet
ratt* [4]
Blinklysbryter [4]
* dersom montert
Nummeret i parentes indikerer kapittel i instruksjonsboken.
T he illustrations in this guide may vary from the actual vehicle
o
p
q
r
s
Ratt [4]
Bryter for vindusvisker og
- spyler [4]
Girspak/girvelger [5/5]
Utløserarm for tilt- og
teleskopratt [4]
Innvendig sikringsboks [7]
Dashboardoversikt / Motorrom
1
7
g
2
3
8
6
4
5
9 a b 9
h
c
d
a
b
c
d
e
Instrumentpanel [4]
Horn [4]
Fjernbetjening av
lydanlegget [4]
Bryter for
hastighetskontroll/
hastighetsbegrenser* [5/5]
Kollisjonspute på
førersiden [3]
f
e
Tenningslås eller Start/
Stopp-bryter [5/5]
Varselbryter [4]
Lydanlegg [4]
Setevarmer*[3]
Bryter for sentrallås [4]
ESC AV- bryter [5]
Klimakontrollsystem [4]
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
a
b
2
8
b
3
4
1
5
6
a
9
7
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Sigarettenner [4]
Aux- , USB- og iPodtilkobling [4]
Strømuttak [4]
Passasjerairbag foran [3]
Hanskerom [4]
Påfyllingslokk for
motorolje [7]
Bremse/clutch,
væskebeholder [7]
Batteriets plusspol [7]
Batteriets minuspol [7]
Sikringsboks i motorrom [7]
Luftfilter [7]
Radiatorlokk [7]
Kjølevæskebeholder [7]
Peilepinne for motorolje [7]
Beholder for
vindusspylevæske [7]
Drivstoff- filter* [7]
Dørlås / Bakluke / Panser / Tanklokk
2
1
Låsing av dører fra utsiden av
bilen [4]
Locking doors in case of an
emergency [4]
Barnesikring i bakdør [4]
Åpning av bakluken [4]
Lukking av bakluke [4]
Nødåpning av bakluke [4]
2
1
Åpning av panser [4]
Trekk i panseråpneren for å
åpne panseret.
a
b
Løft panseret litt opp.
Push the secondary latch
inside and lift the bonnet.
Frigjør støttestaget og sett
det i stillingen som anvist.
Lukking av tanklokk
2
1
Åpning av tanklokk [4]
Trykk på tanklokket når alle
dørene er ulåst.
a
b
Åpne tanklokket helt
Vri påfyllingslokket mot
klokken.
1. Vri tanklokket med klokken
inntil det klikker for å sikre
at det er ordentlig lukket.
2. Lukk tanklokket.
Vinder/ Vindusviskere og Spylere
a
1
b
7
2
3
d
2
e
f
6
5
5
4
c
g
5
6
5
4
3
Førerdørens
vindusheisbryter
Bryter for vindusheis I
fremre passasjerdør.
Bryter for vindusheis I
bakdør (venstre)*
Bryter for vindusheis I
bakdør (venstre)*
Åpning og lukking av vindu
Automatisk vindusheis
opp*/ned*
Låsebryter for vindusheis
] kaldt og vått klima kan det
forekomme at vinduene fryser
fast.
Vinduer [4]
A: Vindusviskerhastighet (foran)
2
Høy viskerhastighet
1
Lav viskerhastighet
--AUTO*
Intervalldrift
Automatisk vindusvisker
Av
Foran [4]
O
Enkelt vindusviskerslag
B: Justering av intervall på vindusvisker
C: Spyling av vindu med enkelt vindusviskerslag (foran)
D: Bryter for bakruteviske/bakrutespyler
Kontinuerlig visking
---
Intervall
O
Av
E: Spyl med enkelt vindusviskerslag (bak)
Bak [4]
Seter / Airbag / Barneseter
Førersetet
a
b
5
2
1
3
8
4
3
3
7
9
■ Type A
2 4
a
6
h
i
j
k
l
e e e
f
d
Setejustering, forover og
bakover
Seteryggjustering
Setejustering, høyde*
Korsryggstøtte*
Setevarmer*
Nakkestøttejustering
Baksete
m
n
o
Sete [3]
Bryter for passasjerairbag
på/av- bryter* [3]
Passasjersete foran
g
c
1
■ Type B
b
c
d
e
f
Setejustering, forover og
bakover
Seteryggjustering
Setejustering, høyde
Korsryggstøtte*
Setevarmer*
Nakkestøttejustering
Bakovervendt barnesete [3]
Armlene*
Nakkestøttejustering
Delt bakseterygg
Feste barnesete med
sikkerhetsbelte [3]
2
1
Festepunkter for ISOFIX
system og “Tether
Anchorage”- system* [3]
a
b
Anvisning for
ISOFIXfestepunkter
2 ISOFIX- festepunkt
Lastsikring med “Tether
Anchor”- system* [3]
Klimakontrollsystem
1
6
5
4
5
3
Manuell klimakontrollbetjening*[4]
a
b
Viftehastighet
Aircondition
1
c
d
Defroster bakrute
Valg av luftretning
Resirkulering
Temperaturkontroll
e
f
3
2
6
8
7
9
2
a
b
c
c
c
d
Automatisk klimakontrollsystem* [4]
a
b
c
d
Førerens
temperaturkontroll
AUTO (automatisk
kontroll)
Viftehastighet (Høy)
Viftehastighet (Lav)
e
f
g
h
i
Klimaanlegg display
Aircondition
Resirkulering
Passasjerens
temperaturkontroll
To- sone
temperaturkontroll
j
k
l
m
Vifte OFF
Defroster frontrute
Valg av luftretning
Defroster bakrute
Lysbryter / Ratt / Cruise Control- system
2
4
3
2
1
1
Lyskontroll [4]
a
b
c
d
AV
Parkeringslys
Hovedlys
Automatisk lys*
3
T ilt- og teleskopratt [4]
Fleksibel servostyring* [4]
Justering av rattvinkel:
Den fleksible servostyringen
følger førerens ønske eller
veiforholdene.
a
b
c
Skyv ned utløserarmen
Justèr ratt til foretrukket
vinkel
Høydejustering
Lås rattet ved å skyve opp
utløserarmen.
1
2
Hastighetskontrollsystem* [5]
a
b
Du kan velge ønsket
servostyringsmodus ved å
presse modusbryteren for
servostyring.
Indikator for aktivert
Cruise Control
Indikator som viser at
hastighet er satt
Slik øker du den
innstilte hastigheten for
hastighetskontroll
Activate Cruise Control
System by moving the lever
shown down
Set cruise control speed by
moving the lever shown down
to SET -
Reduser Cruise Controlhastigheten
Cancel cruise control set
speed by pressing the button
shown (CANCEL/O)
Tauing / Reservehjul / Punkteringssett
Tauing [6]
Tauekrok
Støtf anger f oran
When towing the vehicle in
an emergency without wheel
dollies:
1. Åpne bakluke og finn frem
tauekrok fra verktøysettet.
T he tool case is located
under the luggage box.
2. Fjern dekselet ved å presse
på den nedre delen av
dekselet på støtfangeren.
3. Monter tauekroken ved å
skru den med klokken til
den sitter fast.
4. Fjern tauekroken og sett på
dekselet etter bruk.
1. Sett tenningsnøkkelen til
ACC- posisjonen
2. Sett girspaken i N (Nøytral).
3. frigjør parkeringsbremsen.
Støtf anger bak
Nødtauing
If towing is necessary, it is
recommended to have it done
by an authorised Kia dealer
or a commercial tow truck
service.
1
1
2
2
3
Reservehjul, jekk og verktøy [7]
Punkteringssett* [6]
Jekken, jekkarm og hjulvinne er
lagret i bagasjerommet.
Les instruksjonene før du
bruker punkteringssettet.
Trekk opp bagasjeromsmatten
for å komme til utstyret.
a
b
a
b
c
Jekkarm
Jekk
Hjulvinne
Kompressor
Dekkskum
Med punkteringssettet er du
mobil selv etter en punktering.
Når du har forsikret deg om
at dekket er tettet kan du
kjøre forsiktig videre, (Inntil
200 km med en max hastighet
på 80 km/t) slik at du kan
nå et verksted. Motorolje
/ Vindusspylervæske /
T illeggsinformasjon*
Motorolje / Spylervæske / T illeggsinf ormasjon
Kontroll av oljenivå i motor [7]
Etterfylling av olje [7]
Kontroll av spylevæskenivå [7]
Sett inn og trekk ut på nytt
for å kontrollere nivået. Sett
inn og trekk ut på nytt for å
kontrollere nivået.
Bruk kun motorolje av
spesifisert type [8] og unngå
søl.
Kontrollér spylevæskenivået og
tilsett væske etter behov.
T illeggsinformasjon*
Start/Stopp- system (ISG)
Bakkestartsassistent (HAC)
Når innkoblet stopper ISG automatisk
bilens motor f or å redusere
drivstofforbruk og utslipp. ISG- funksjonen
vil ikke aktiveres dersom batteriets
ladestatus, aktuell utetemperatur eller
motortemperatur er f or lav. Bruk av
klimaanlegget kan også påvirke
ISG- f unksjonen.
Bakkestartassistenten hjelper f øreren ved
igangsetting i motbakke ved å hindre bilen
i å rulle bakover når den tar i gang. Bilen
beholder bremsetrykk i 2 sekunder, slik at
du kommer deg avgårde.
Bluetooth®
Parkeringsbrems (Håndbrems)
Mange av bilene våre er utstyr med
Bluetooth® tilkobling som muliggjør trygg
bruk av mobiltelef on. Inf ormasjon om
Bluetooth® er tilgjengelig i delen f or eiere
på nettstedet vårt.
Når parkeringsbremsen skal brukes, press
bremsepedalen først inn og hold den inne.
Dra så parkeringsbremsspaken opp så
langt som mulig.
For detaljert informasjon og instruksjoner
til f unksjoner beskrevet i denne
hurtigguiden, se bilens instruksjonsbok.
Vi anbef aler på det sterkeste å f orlate
bilen i f ørste gir, revers eller `P´ f or biler
med automatgir.
Kia 7 års garanti / 150 000 km nybilgaranti. Gyldig i alle EU- land
(samt Norge, Sveits, Island og Gibraltar), underlagt lokale vilkår
og f orhold.
Copyright 2016 Kia Motors Europe GmbH, all rights reserved.
16.000195 - QRGJDPE - NOR