Dagsorden - palliativmedicin.dk

3. januar 2017
Der indkaldes hermed til 15. ordinære generalforsamling
Onsdag den 18. januar 2017 kl. 18.00
Hindsgavl Slot, Middelfart
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Forslag til sagers behandling
4.
Forslag om vedtægtsændringer – dokument vedlagt
5.
Aflæggelse af det reviderede regnskab
6.
Valg til bestyrelsen
Formand
Bodil Abild Jespersen er ikke på valg
Medlemmer
Torben Strodl Andersen er ikke på valg
Anette Hygum er ikke på valg.
Merete Paludan er på valg og villig til at modtage genvalg
Henrik Larsen er på valg og villig til at modtage genvalg
Suppleanter
Per Sjøgren er på valg og villig til at modtage genvalg
Mogens Grønvold er på valg og villig til at modtage genvalg
7.
Valg af revisor
Preben Cramon er ikke på valg
8.
Redegørelse for budget
9.
Fastlæggelse af kontingent
10.
Eventuelt