5196/17 ms/DBB/fh 1 GIP 1B 1. Sprejetje dnevnega reda

Svet
Evropske unije
Bruselj, 20. januar 2017
(OR. en)
5196/17
OJ CONS 2
AGRI 15
PECHE 12
ZAČASNI DNEVNI RED
Zadeva:
3514. seja SVETA EVROPSKE UNIJE
(kmetijstvo in ribištvo)
Datum:
Ura:
23. januar 2017
10.00
Kraj:
Bruselj
1.
Sprejetje dnevnega reda
Nezakonodajne dejavnosti
2.
Odobritev seznama točk pod „A“
5212/17 PTS A 4
Zakonodajna posvetovanja
(javno posvetovanje v skladu s členom 16(8) Pogodbe o Evropski uniji)
3.
Odobritev seznama točk pod „A“
5211/17 PTS A 3
Nezakonodajne dejavnosti
4.
Delovni program predsedstva
=
predstavitev s strani predsedstva
(javna razprava v skladu s členom 8(2) Poslovnika Sveta)
5196/17
ms/DBB/fh
GIP 1B
1
SL
5.
Vprašanja v zvezi z mednarodno trgovino
Študija o učinku koncesij v okviru prostotrgovinskih sporazumov na kmetijske proizvode
=
izmenjava mnenj
5382/17 AGRI 22 AGRIORG 5 WTO 6
6.
Razmere na trgu in poročilo o svežnju ukrepov za mleko
=
poročanje Komisije
=
izmenjava mnenj
5288/17 AGRI 17 AGRIFIN 3 AGRIORG 4
Razno
7.
a)
Napoved začetka trgovinskih pogajanj med EU in Novo Zelandijo
=
poročanje poljske delegacije
5385/17 AGRI 23 AGRIORG 6 WTO 7
b)
Sklepi 40. konference direktorjev plačilnih agencij
(Bratislava, 12.–14. oktober 2016)
=
poročanje slovaške delegacije
5098/17 AGRI 8 AGRIFIN 1
c)
Obseg pooblastil Komisije za sprejetje delegiranih aktov v zvezi z izjemami od pravil o
zaščitenih označbah porekla za vino
=
zahteva slovenske delegacije
5285/17 AGRI 16 AGRIORG 3
d)
Izbruhi visokopatogene aviarne influence in potreba po dodatnih možnostih politike
=
zahteva nizozemske delegacije ob podpori belgijske delegacije
5452/17 AGRI 25 AGRIORG 7 VETER 6
5196/17
ms/DBB/fh
GIP 1B
2
SL