Čud(ež)ne besede

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje
Čud(ež)ne besede
Spoštovane gospe ravnateljice, cenjeni gospodje ravnatelji, drage kolegice in kolegi,
državna komisija vabi vse mentorice in mentorje, ki že vrsto let pomagajo razvijati to
osrednje slovensko tekmovanje, usmerjeno v dvig bralne kulture ter razvijanje zmožnosti
kritičnega branja in pisanja, da predlagajo besedila, ki bi jih komisija razpisala za tekmovanje
v šolskem letu 2017/2018.
Odločili smo se, da letos razpis objavimo prej (npr. do konca maja), tako da bodo
tekmovalna besedila objavljena pred poletjem, prav tako bomo skušali prej kot v preteklosti
pripraviti tudi priporočila in usmeritve za delo s tekmovalkami in tekmovalci.
V komisiji smo razmišljali o temi tekmovanja in smo se odločili, da bi naslednje šolsko
leto poskusili z besedili, ki niso realistična, ampak so fantastična, nonsensna, na višjih
stopnjah satirična, ironična ali groteskna. Prednost naj imajo besedila sodobne slovenske
nerealistične književnosti ne glede na žanr (torej pesništvo, pripovedništvo ali dramatika).
Kriteriji izbire besedil so naslednji:
1. izvirno delo slovenskega (izjemoma tudi tujega) avtorja,
2. kakovost besedila,
3. zahtevnost oz. sporočilna kompleksnost besedila in
4. dostopnost knjig v splošnih in šolskih knjižnicah.
Učenke in učenci ter dijakinje in dijaki tekmujejo v naslednjih skupinah:
1. 1. razred osnovne šole,
2. 2. in 3. razred osnovne šole,
3. 4. in 5. razred osnovne šole,
4. 6. in 7. razred osnovne šole,
5. 8. in 9. razred osnovne šole,
6. 1. 2. in 3. letnik poklicnih šol,
7. 1. in 2. letnik srednjih šol in
8. 3. in 4. letnik srednjih šol.
Podrobnosti lanskega razpisa si lahko ogledate na spletni strani:
http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis-za-cp_19_8_2016.pdf
Za vsako od skupin ali le za posamezno od navedenih lahko predlagate eno ali dve besedili.
V vašem predlogu naj bo navedeno, za katero tekmovalno skupino (1. do 8.) predlagate
besedilo oz. besedili, ob predlogu pa lahko napišete tudi kratko utemeljitev.
Prosimo vas, da svoje predloge pošljete najkasneje do 15. 3. 2017 na naslov:
[email protected] Na podlagi prejetih predlogov in po temeljiti razpravi bo državna
komisija izbrala besedila za tekmovanje v šolskem letu 2017/2018.
V pričakovanju zanimivih in strokovno utemeljenih odzivov vas lepo pozdravljamo.
Dr. Igor Saksida,
predsednik državne komisije
Ljubljana, 16. 1. 2017