ההוצאה הלאומית לחינוך .

‫לוח א‪ -.‬ההוצאה הלאומית לחינוך‬
‫‪2015–2011‬‬
‫אחוזים‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪*2015‬‬
‫‪*2014‬‬
‫שינוי כמותי‪ ,‬כל שנה לעומת קודמתה‬
‫הוצאה לאומית לחינוך – סך הכל‬
‫‪11.7‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪2.4‬‬
‫הוצאה שוטפת‬
‫‪12.7‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪4.5‬‬
‫השקעה בנכסים קבועים‬
‫‪6.5‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪-6.0‬‬
‫‪5.1‬‬
‫הוצאה לאומית לחינוך לנפש – סך הכל‬
‫‪9.6‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪0.3‬‬
‫הוצאה שוטפת לחינוך לנפש‬
‫‪10.7‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪2.3‬‬
‫חלק ההוצאה הלאומית לחינוך‬
‫מהתוצר המקומי הגולמי‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.5‬‬
‫במחירים שוטפים‬
‫‪7.8‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪7.8‬‬
‫ההוצאה השוטפת לחינוך כאחוז מ‪-‬‬
‫‪ -‬הצריכה הפרטית והציבורית‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪9.3‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪ -‬הצריכה הפרטית והציבורית האזרחית‬
‫‪9.3‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪10.2‬‬
‫ההשקעה במבנים ובציוד לחינוך כאחוז‬
‫מההשקעה הכוללת בנכסים קבועים‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.5‬‬
‫מימון ההוצאה הלאומית לחינוך על‪-‬ידי‪:‬‬
‫‪ -‬הממשלה‪ 1‬ומלכ"רים ממשלתיים‬
‫‪77.4‬‬
‫ הרשויות המקומיות‬‫ שכר לימוד וקניות של משקי בית‬‫‪ -‬תרומות והעברות מהארץ ומחו"ל‬
‫‪22.6‬‬
‫‪79.6‬‬
‫‪20.4‬‬
‫‪77.9‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪78.8‬‬
‫‪21.2‬‬
‫‪81.3‬‬
‫‪18.7‬‬
‫הוצאות הממשלה והרשויות המקומיות‬
‫על חינוך כאחוז מ‪-‬‬
‫‪ -‬כלל הוצאותיהן‬
‫‪15.0‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪ -‬הוצאותיהן‪ ,‬למעט הוצאות לביטחון‬
‫‪17.8‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪19.7‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫נתונים ארעיים‪.‬‬
‫כולל הוצאה על שירותים שניתנו על‪-‬ידי הממשלה והשתתפותה במימון שירותי חינוך שניתנו על‪-‬ידי הרשויות‬
‫המקומיות והמלכ"רים‪.‬‬
‫‪- 24 -‬‬