2016-12-29

RAPPORT ÖVER MÄTNING AV HAVSISENS TJOCKLEK
Station:Ratan
Position
1
Datum: 2016­12­29
a
24
b
25
c
25
d
0-2
Anmärkning
Torr is. Fläckvis torr snö.
2
3
4
Under anmärkning kommentera följande:
Ligger snötäcket jämnt eller ojämnt på isen?
Är snön torr eller blöt?
Är isen hård eller porös?
Aktuell position för mätningen
Etc.
Mätposition: N 63,99053 E 20,89250