Årets Säljare i Dalarna 2016/17

Årets Säljare i Dalarna 2016/17
Deadline: 22 februari kl. 23.59.00
Gillar du att sälja? Då kan du tävla i Årets Säljare.
Tävlingen syftar till att UF-företagaren ska visa att hen är kunnig och framgångsrik som säljare.
En av de viktigaste förmågorna hos en säljare är att kunna komma till avslut. För att kunna uppnå
detta krävs det att säljaren kan läsa av sin kund, har god kunskap om sin produkt och har en väl
genomtänkt säljmetodik.
Tillvägagångssätt:
Samtliga UF-företagare som ställer ut på Dalamästerskapen deltar i tävlingen Årets Säljare. UFföretagets namn och varumärke ska tydligt framgå i montern. Även UF-företagarens namn bör
tydligt framgå. På mässan cirkulerar juryn runt och tittar på eller besöker samtliga tävlande UFföretagare. För att göra juryn uppmärksam på dig som vill tävla kan du föranmäla dig till tävlingen i
samband med anmälan till mässan.
Under förmiddagen kommer juryn att gå ut i mässhallen för att se hur säljarna agerar i montern.
Juryn kan välja om de själva då ska interagera med säljaren eller om de ser på när säljarna
interagerar med en annan kund.
Juryn utser 6 finalister bland tävlingsdeltagarna som går vidare till final. Offentliggörande av
finalister sker 14.00. Direkt efter offentliggörandet samlas finalisterna och juryn för en gemensam
genomgång av finalen.
Final:
Finalisterna träffa juryn för ett säljsamtal. 10 minuter beräknas i tidsåtgång för varje tävlande. Fem
minuter utgör själva säljsamtalet med en potentiell kund (en person som ingår i jurygruppen), fem
minuter avsätts för diskussion mellan juryn och för återkoppling från juryn till säljaren. UFföretagaren bestämmer vem kunden ska vara t.ex. privatperson eller inköpare. Kunden anpassas
efter UF-företagets vara/tjänst. UF-företagaren ska försöka sälja sin vara/tjänst till kunden genom
att inleda samtalet, ta reda på vad kunden har för behov, väcka kundens intresse och övertyga
kunden om att just denna vara/tjänst tillfredsställer ett behov. Målet är att få kunden intresserad av
varan/tjänsten och att komma till avslut (köp eller nytt möte). Affären bör omfatta en försäljning på
5.000 – 10.000 kr.
Juryn bedömer:
•
Produktkunskap
•
Förberedelse och inledning av säljsamtalet, presentation av sig själv och syftet med
samtalet samt förmågan att uppfatta vem kunden är
•
Behovsanalys, förmågan att ställa relevanta frågor för att få fram ett behov hos kunden
•
Argumentation, presentation av produkten kopplad till kunden uttryckta behov
•
Invändningsbehandling, hur agerar hen på invändningar och motgång i samtalet.
Kan säljaren vända samtalet?
•
Handlingsförslag och prispresentation, presentation av ett konkret köpförslag för
kunden och hantering av invändningar
•
Avslut, förmågan att nå en överenskommelse med kunden