Resultat - Hudiksvalls Bowlinghall

Tabell1
Nyårssmällen 16/17
Spela 8 serier, räkna de 5 bästa
Slutresultat
Strike Spärr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Thomas Buska
Camilla Sundqvist
Mikael Wahlbäck
Anna-Carin Gustafsson
Magnus Friberg
Lennart Grahn
Tomas Lindbom
Berra Hillström
Jan Olsson
Sara Lindbom
Mikael Hedström
Christer Sundqvist
Patrik Skoglund
Peter Andersson
Johan Buske
Helen Nygårds
Per Wennberg
John-Erik Mårtensson
Pethra Hellström
Peter Claar
Håkan Malm
Daniel Grahn
Annika Petersson
Jan-Åke Kjellsson
Erik Björklund
Frida Nord-Nohren
Tobias Björke
Johan Kvick
Pia Persson
Margaretha Schöning
Anders Andersson
Christian Eriksson
Stig Lundberg
Gunnar Persson
Annet Buska
Gunnar Eriksson-Fredlund
Monica Sundberg
Sören Rådsäter
Jens Millgård
Gunnar Cednert
Åke Furuström
Marianne Eklöf
Hannu Kaunusvesi
Camilla Johansson
Sebastian Blomsten
Ove Lönnqvist
Thomas Lindblad
Mats Holm
Margareta Snäll
Helena Embretzen
LBK Hudik
24 Carat
SAIK
Elan
Strand
LBK Hudik
24 Carat
Strand
Warpen
Elan
Strand
24 Carat
Östersund
Mas
Strand
Elan
Edsbyn
John-Erik
Warpen
Mårtensson
Lin
Klossen
Edsbyn
LBK Hudik
Edsbyn
BK 66
Östersund
Elan
LBK Hudik
24 Carat
Lin
Bollnäs
Strand
LBK Hudik
Skutskär
Bollnäs
Elan
Sanna
Elan
Östersund
Gävle KK
Warpen
Sanna
X:et
Klossen
Gävle KK
LBK Hudik
Strand
Gävle KK
SAIK
Strand
Bollnäs
Sida 1
1138+115=
1021+200=
1173+45=
1097+120=
1134+80=
1120+90=
1053+155=
1076+125=
1105+90=
1070+120=
1107+80=
1118+65=
1136+45=
1046+130=
1028+145=
872+300=
1091+80=
1120+50=
953+215=
986+180=
962+195=
1115+40=
889+265=
1057+85=
1047+95=
1015+125=
1114+25=
1022+115=
836+300=
997+155=
1046+80=
1034+90=
968+155=
1019+100=
1004+115=
997+120=
877+240=
1059+55=
1028+85=
1018+95=
957+155=
904+205=
944+155=
984+110=
1057+35=
1010+80=
1024+65=
1023+65=
941+145=
898+155=
1253
1221
1218
1217
1214
1210
1208
1201
1195
1190
1187
1183
1181
1176
1173
1172
1171
1170
1168
1166
1157
1155
1154
1142
1142
1140
1139
1137
1136
1132
1126
1124
1123
1119
1119
1117
1117
1114
1113
1113
1112
1109
1099
1094
1092
1090
1089
1088
1086
1083
Pris
Pris
Pris
Pris
Pris
Pris
Pris
Pris
Pris
Pris
34
31
33
23
38
33
Tabell1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Mats Winlund
Tommy Wall
Lasse Bäcklund
Magnus Elofsson
Thomas Linder
Toni Guntzell
Linda Andersson
Ann-Helen Persson
Stefan Johansson
Sigrid Månström
Jerker Fahlström
Lars-Göran Klingh
Henrik Söderkvist
Johnny Roos
Lena Nyman
Mats Persson
Eva Lindfors
Jan Fredin
Peter Johansson
Irene Paby
Göran Andersson
Magnus Carlsson
Linda Johansson
Ingolf Lundewall
Lennart Olofsson
Anja Sjöström
Esbjörn Lindberg
Thomas Lindberg
P-O Jonsson
Tommy Pihlström
Kristin Hellström
Ingalill Hedborg
Leo Bengtsson
Kenneth Karlsson
Sven Mossberg
Jonas Asplin
Torsten Rolin
Andreas Palmqvist
Jarmo Virkunen
Hjördis Lindqvist
Eva Bengtsson
Mats Jonasson
Klossen
Östersund
Klossen
LBK Hudik
Gävle KK
BK 66
Lin
Bollnäs
Klossen
Elan
Klossen
Sanna
Klossen
DBS
Lin
Östersund
Elan
Sanna
Rättvik
Lin
Rättvik
Skutskär
Sanna
Rättvik
Östersund
Mas
Edsbyn
Strand
Klossen
Sanna
Lin
SAIK
Östersund
Edsbyn
LBK Hudik
24 Carat
Sanna
Rebell
Gävle KK
Rättvik
Elan
Strand
Sida 2
1017+65=
944+135=
1018+60=
957+120=
1033+40=
953+120=
956+115=
996+75=
1026+45=
910+160=
1010+60=
897+170=
817+250=
955+110=
954+110=
901+160=
850+210=
954+105=
904+150=
832+220=
906+145=
927+120=
897+150=
965+75=
944+95=
879+155=
922+110=
940+90=
954+75=
844+185=
805+220=
813+210=
919+100=
880+135=
924+90=
814+200=
805+205=
874+125=
876+105=
792+185=
676+300=
902+70=
1082
1079
1078
1077
1073
1073
1071
1071
1071
1070
1070
1067
1067
1065
1064
1061
1060
1059
1054
1052
1051
1047
1047
1040
1039
1034
1032
1030
1029
1029
1025
1023
1019
1015
1014
1014
1010
999
981
977
976
972
33
25
44
40
39
31
24
23
23
33
26
30
21
40
30