ansökan schakttillstånd

KVALITETSGARANTI
KONTORET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
ANSÖKAN SCHAKTTILLSTÅND
Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du kan förvänta
dig, när det gäller beslut i ett ansökningsärende som
gäller schakttillstånd.
natur- och vattenvårdsplanering, bygglov, trafikfrågor
samt drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar.
Sammanfattning av kvalitetsgarantin
Beslut på en ansökan som gäller schakttillstånd
ska delges den sökande inom tio arbetsdagar.
Beskrivning av tjänsten
Vid ingrepp i gatumark eller parkmark krävs ett
schakttillstånd godkänt av Upplands Väsby kommun.
Vår verksamhet
Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar för samhällsplanering och exploatering, lokalförsörjning, kart-, mät- och
GIS-verksamhet, gata/park, vatten och avlopp, avfall,
Kvalitetsgarantin är ett löfte om inom vilken tid du
kan förvänta dig att ett beslut kommer att meddelas
dig när det gäller en ansökan om ett schakttillstånd.
KVALITETSGARANTI
KONTORET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Vi garanterar
Beslut på en ansökan ska delges den sökande inom tio
arbetsdagar.
Avgränsning
Garantin gäller under förutsättning att ansökan om
schakttillstånd inkommit till Kontoret för samhällsbyggnad senast tre veckor innan arbetet skall utföras, samt att
ansökan är komplett.
Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?
Vi följer omgående upp alla avvikelser och ger en direkt
återkoppling.
Kontakta Kontoret för samhällsbyggnad
Verksamhetsansvarig nås på telefon 08-590 970 00.
HJÄLP OSS BLI BÄTTRE,
SÄG VAD DU TYCKER
Det kan du göra på flera sätt:
Skriftligt:
Upplands Väsby Kommun
Väsby Direkt
194 80 Upplands Väsby
Email:
[email protected]
Telefon: 08-590 970 00
upplandsvasby.se • 08-590 970 00