Program avseende distriktsmöte i Göteborg 11 januari Noteringar:

Program avseende distriktsmöte i Göteborg 11 januari
18.30 Introduktion
Vår sponsor, Aktiv Skola
Välkomnande
Verksamheten
Tidningen Respons
19.15 Organisationen
PP-program
Återredovisning
20.00 Nuläge
Utbildningen
20.45 Våren 2017
Årsmöten
PR
Föreningarna
Nätverkande
21.00 slut
Noteringar:
Registrering
Kort presentation
Frågor
Filmen Sollentuna
Bensträckare
Frågor
Riks, Region, Distr.
Vandringsrapporten
Mätbara mål
Kaffe och smörgås
Distrikten
Nattvandrarna Göteborg
Nattvandrarjackan
Filmen Värmdö
Bensträckare
Regionen, Riksorg.
Hemsidan, Facebook
Nattvandrargrupper
Cruising, Kulturkalas etc.
Frågor, Avslutning