Försäkran om överensstämmelse för maskinell

Försäkran om överensstämmelse för maskinell utrustning
Tillverkare:
Fläkt Woods Oy
Address:
Kalevantie 39
20520 Turku
FINLAND
Vi försäkrar härmed att
Produkt:
Brand- / Brandgasspjäll ETCE, ETPR, ETPR-E-1, ETPR-EI-1, ETPR-EI-2,
ETPS-E, ETPS-EI
a) uppfyller de grundläggande krav, som ställs i nedanstående direktiv under
förutsättning att ovannämd produkt installeras i anläggning enligt medlevererad
instruktion. Om ändringar görs på produkten blir denna försäkran ogiltig.
Direktiv:
EMC direktiv 2014/30/EG
Lågspänningdirektiv 2014/35/EG
RoHS-direktiv 2011/65/EG
Maskindirektiv 2006/42/EG
b) uppfyller följande standarder:
EN ISO 12100
EN ISO 13857
EN 60204-1
Namn och address till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:
Jari Hokkanen
Fläkt Woods
Hämeentie 23
FI-37800 Akaa, Finland
Datum / Ort:
9.1.2017 / Akaa, Finland
Signature:
Jari Hokkanen
R & D Manager
Fläkt Woods Oy