inbjudan till - Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN TILL
SIF:s GK (GRUNDKURS)
Nälden 7-8/1 2017
UBK, Jämtland/Härjedalens Ishockeyförbund inbjuder till
SIF:s Stegutbildning: GRUNDKURS (GK)
GK vänder sig till nya ledare och intresserade föräldrar.
Kursstart
Kursavslutning
Plats
Målgrupp
Förkunskapskrav
Mål
Allmänt
Förberedelser
Tränarlegitimation
Detaljprogram
Anmälan, avgift
Lördagen den 7 januari 2017 klockan 09.00
Söndagen den 8 januari 2017 klockan 18.20
Näskottshallen, Nälden
Grundkursen vänder sig till alla ledare i föreningen, även
intresserade föräldrar.
Inga förkunskapskrav.
Att ge samtliga deltagare (ledare, tränare och föräldrar) en
grundläggande kunskapsbas inom ishockey och ishockeyns
värderingar.
Att engagera och entusiasmera deltagarna till ett fortsatt ledarskap.
Detta är den första kursen i Svenska Ishockeyförbundets
utbildningsstege. Kursen är obligatorisk för alla blivande tränare
inom svensk ishockey oavsett bakgrund. Deltagarna kommer att ha
mycket skiftade kunskaper och erfarenheter, några är föräldrar och
några kanske är före detta landslagspelare.
Inga förstudieuppgifter.
För att gå vidare till någon annan kurs i utbildningsstegen är det ett
krav att man har gått grundkursen.
Sänds tillsammans med kallelsen till kursen ca 5 dagar innan.
Anmälan är bindande och görs genom att sätta in kursavgiften
3 000: - på J-Hs BG: 5117 - 6824 tillsammans med
personnummer, namn, adress, telefon och e-post
senast fredagen den 19 december
Det är viktigt att sista anmälningsdatum följs då materiel ska
beställas!
I avgiften ingår all kurslitteratur, föreläsningar samt all mat och
fika. OBS ! Vid förhinder meddela J-H Ishockeyförbunds kansli.
Bifoga läkarintyg – annars debiteras hela kursavgiften.
Bekostar deltagarna själva.
Sker i logement, medtag egna sängkläder (kudde och täcke finns)
Resor
Boende:
Kontaktpersoner
Ted Sjöberg, 070-101 20 92 utbildningsansvarig
Eva Ericsson 010-476 42 33, kansliet
Välkomna med anmälningar så fort som möjligt!
JÄMTLAND/HÄRJEDALENS ISHOCKEYFÖRBUND
Ted Sjöberg, utbildningsansvarig
I samarbete med
INBJUDAN TILL
SIF:s GK (GRUNDKURS)
Nälden 7-8/1 2017
KURSANMÄLAN
GRUNDKURS
1. Fyll i nedan!
2. Spara filen!
3. Skickas in senast 19 december till Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund,
e-post [email protected] eller fax 063-51 17 05
ANMÄLNINGSDATUM
Efternamn
Förnamn
Adress
Postnummer
Ort
Klubb
Åldersgrupp på laget
Personnummer (10 siffror)
Telefon bostad
Telefon arbete
Telefon mobil
E-post
Om annan person än den anmälde skall betala
kursavgiften.
E-post till denne!
Jag kommer inte att utnyttja boendet:
Välkommen med Din anmälan!
Ted Sjöberg
utbildningsledare
I samarbete med