Kommundelsråd Gränna-Visingsö

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-12-13
1
Kommundelsråd
Gränna-Visingsö
Tid:
Onsdagen den 11 Januari kl 18.00
Plats:
Räddningstjänsten i Gränna
Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Val av protokoll justerare
3.
Godkännande av dagordning
4. Godkännande av föregående mötes protokoll
5. Skrivelser o rapporter
6. Ordet lämnas över till Brandchef Kenneth Hermansson
7. Övriga frågor
8. Mötes tider inför 2017
9. Avslutning
Inger Krantz
Ordförande
STADSKONTORET
Besöksadress Rådhuset
Kyrkogatan, Jönköping
[email protected]
Fax diariet 036-10 57 04
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 (vxl) | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se