AC Global 16 +/

2017-01-17
Rapport
Autocall Global 16 +/ISIN: SE0005034857
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
109,24%
Marknadsföringsmaterial »
Teoretiskt slutvärde 2017-01-16
125,50%
Slutliga villkor »
Indexutveckling
-19,57%
Månadsrapport »
2017-01-17 10:09
2017-01-16
Utbetalda kuponger
17,00%
Generell produktinformation
Kortnamn
ING GLOAC3
Emittent
ING Bank N.V.
Detaljerad produktinformation
Inlösenbarriär
90% av Startkurs
Kupongbarriär
60% av Startkurs
Nominellt belopp
10 000 kr
Riskbarriär
60% av Startkurs
Emissionskurs
100% av Nominellt belopp
Nästa observationsdag
2017-03-28
Kapitalskydd
Nej
Första inlösen
2014-03-28
Emissionsdag
2013-04-12
Kupong
8,5% (ack. och utbet.)
Återbetalningsdag
2018-04-12
Underliggande tillgångar
Namn
OMX Stockholm 30 Index
Startkurs Utveckling
1 201,19
25,96%
Hang Seng China Enterprises Index
10 896,22
-11,29%
Russian Depositary Index (USD)
1 651,88
-19,57%
S&P 500 Index
1 569,19
44,96%
••
•
Observationsdagar
Datum
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Avläsning
Händelse
2014-03-28
90%
60%
84,82%
Kupong
2015-03-30
90%
60%
63,97%
Kupong
2016-03-29
90%
60%
59,54%
Ej kupong
2017-03-28
90%
60%
2018-03-28
90%
60%
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.