kallelse årsmöte 18 februari 2017

Välkomna till årsmöte på
Mälarö Brukshundklubb
Lördag den 18 februari
kl 14.00
i klubbstugan
Varmt välkomna!
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i
klubbstugan senast sju dagar före årsmötet.