Telefon-administration

Påskbergsskolan telefonlista 2016/2017
Annika Blom
Annika Bengtsson
Skoladministratör
Adm. Handläggare
Barnomsorg
880 60
880 58
0701-41 05 56
0723-68 80 58
Fredrik Donaldson
Annefrid Svenningsson
Rektor åk F-4, fritids
Rektor åk 5-9
885 98
880 62
0705-31 79 70
0708-16 32 40
Maria Gunnarsson
Pernilla Lyckberg
Ulrika Andersson
Marie Lundberg
Johansson
Mikael Källqvist
Bo-Göran Thorsson
Skolsköterska
Skolkurator
Specialpedagog
Studie- och
yrkesvägledare
IT-samordnare
Vaktmästare
880 69
0723-57 71 46
0761-00 34 40
0723-57 70 90
0706-08 83 18
Skolbibliotek
Skolmatsal
Arbetsrum Övre C
Arbetsrum Nedre C
Arbetsrum åk 7-9
0706-78 87 84
0706-63 74 36
0731-40 28 57
0721-51 73 38
Årskurs 5 + 6
Årskurs 4
0723-57 70 85
0723-57 71 13
0723-57 70 79
Arbetsrum Segelbåten
Fritidshem Segelbåten
0701-40 57 24
0729-91 80 66
Arbetsrum Skutan
Fritidshem Skutan
0701-40 57 26
0709-11 80 90
Fritidshem Jollen
Fritidshem Jollen
Kommunadress
Telefonväxel
Avd. Hajen
Avd. Valen
0721-58 00 59
0723-57 71 21
Varberg kommun
432 80 VARBERG
0340-880 00