Sammanträdesplan för kommunstyrelsens utskott och arbetsgrupper

Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott och arbetsgrupper 2017
Barn & ungdom, utskick
Barn & ungdom, sammanträde
Samhällsbyggnad, utskick
Samhällsbyggnad, sammanträde
Socialt utskott, utskick
Socialt utskott, sammanträde
Näringslivsutskott, utskick
Näringslivsutskott, sammanträde
Vård & omsorg, utskick
Vård & omsorg, sammanträde
Pensionärs- & tillgänglighetsråd, utskick
Pensionärs- & tillgänglighet. sammanträde
KSAGEK, utskick
KSAGEK, sammanträde
Januari
16
23
30
12
19
11
18
Februari
6
16
23
Mars
13
20
9
16
8
15
14
21
April
3
10
13
20
4
11
30
18
25
9
23
Maj
11
18
24
31
23
30
22
Juni
5
12
12
19
8
15
Augusti
14
21
10
17
27
6
11
18
5, 28
12
6
13
22
29
4
Oktober
2
9
5
3
10
18
28
7
14
1
30
2
September
November
27
December
4
13
20
9
16
15
22
28
7
14
5
27
7
5, 18
12, 25
2
9
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningen, bygg- och miljönämnden samt överförmyndarnämnden 2017
Januari
Beredning KS
Kommunstyrelsen
Beredning KF
Kommunfullmäktige
Utskick fullmäktigeberedningen
Fullmäktigeberedningen
Beredning BMN
Bygg- & miljö
Utskick ÖFN
Överförmyndarnämnden
Februari
2
15
Mars
9
22
28
April
Maj
11
24
30
12
26
15
22
24
17
1
8
Augusti
10
23
September
21
14
3
2, 30
16
10
17
7
21
8
15
Juni
13
9
16
6
13
5
19
20
27
Oktober
19
4, 30
10
26
November
16
30
2
15
1
8
31
December
5
19
1
15
11
18
14
15
22
Oktober
November
December
24-25
3-4
28-29
7-8
6
13
12
15
11
6
4
Sammanträdesplan för övriga sammanträden 2017
Januari
BRÅ
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen (Beslut dag 2)
Jämtlands gymnasieförbund
Jämtlands räddningstjänstförbund
Gemensam nämnd för upphandling
BUZ
SVOM/SocSam
KulturZ
Regionens samverkansråd
24-25
16
Februari
6
13-14
282-3
6
24
Mars
April
Maj
3
25-26
1, 28-29
13
13
28
20
10
Juni
Augusti
September
20-21
2-3, 30-31
29
15
22
29
22
21
25
18
8
25