tidskrift 4 2016.indd - Hushållningssällskapet

Inbjudan till
”Trädgårdslyft Gotland – utveckling av trädgårdsnäringens primärproduktion på Gotland”
Torsdag 19 januari 2017, kl 0915 – 1530.
Kaffe serveras från kl 0915 – 0940.
Plats: Gotland Grönt Centrum, Stora konferenssalen
Program:
•
Trädgårdsnäringen på Gotland och i Sverige. Trender och
framtidsmöjligheter. Johan Ascard, SLU Alnarp och Tillväxt Trädgård
•
Växtskyddsmetoder i framtiden samt försök på Gotland, Agneta
Sundgren, LRF Trädgård
•
Grönsaks- och bärrådgivning i Skåne samt Hortogruppens erfarenheter från olika projekt, Anna-Mia Björkholm, HIR Skåne
•
Exempel på pågående projekt kring trädgårdsodling på SLU Alnarp,
Malin Hultberg
•
Odlingsmetodens betydelse för kvalitet och lagringsduglighet och
framtidens grönsaker, Lars Mogren, SLU Alnarp
•
Aktuella frågeställningar och kunskapsbehov inom gotländsk potatisoch grönsaksodling.
Hushållningssällskapet bjuder på lunch. Vi önskar din anmälan senast 17 januari. Ring Hushållningssällskapet telefon: 20 22 40 eller
e-post [email protected]
Välkomna
10
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2016