ansökan om verksamhetsbidrag 2017

Skickas till:
mats.engman[email protected]
eller
Amnesty International
Mats Engman
Box 4719
116 92 Stockholm
tel. 08-729 02 66
ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017
Grupper inom sektionen som inte är egna juridiska personer och som inte bedriver egen insamling (s k sektionsgrupper)
kan varje år ansöka om ett verksamhetsbidrag på 2 000 kronor.
Bidraget ska gå till gruppens löpande kostnader relaterade till arbetet för mänskliga rättigheter som porto, material,
kampanjaktiviteter, polistillstånd etc. Bidraget kan också användas för deltagande i möten och utbildningar.
Mottagaren ansvarar för att gruppens kostnader bokförs och redovisas internt inom gruppen varje år.
Datum: ______________________
Grupp: _________________________________________________________________________________________
ansöker om det årliga verksamhetsbidraget för sektionsgrupper på 2 000 kr för år 2017
har kvar ________ kr från 2016 och ansöker om ________ kr för 2017 (2000 kr - X antal kr från 2015)
Bidraget utbetalas till: _______________________________________________________________ (kassaansvarig)
Personnummer: _________________________________________________________________________________
Telefon (helst mobil): _____________________________________________________________________________
E-post: _________________________________________________________________________________________
Clearingnummer och kontonummer: ______________ ________________________________________________
Signatur: _______________________________________________________________________________________
Namnförtydligande: ______________________________________________________________________________
Sekretariatets anteckningar:
Godkänt av: __________________________
Attesteras: _____________________________________________
Cost center: 1912 / Verksamhetsbidrag
Utbetalt av: ____________________________________________________________________________________
Datum: ________________________________________________________________________________________