Generate PDF

MeldingsID: 417883
Innsendt dato:
13.01.2017 09:57
UtstederID:
DDB
Utsteder:
Danske Bank A/S
Instrument:
-
Marked:
XOSL
Kategori:
SØKNAD
Informasjonspliktig:
Nei
Lagringspliktig:
Nei
Vedlegg:
Tittel:
Oslo Børs - Danske Bank A/S - Mottatt søknad om notering
av obligasjoner med fortrinnsrett
Meldingstekst:
Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av
obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Danske Bank
A/S under EUR 30,000,000,000 Global Covered Bond
Programme.
Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at
anvendelsesområdet for informasjonsplikt gjelder for
låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på
børs. Informasjonsplikten etter reglene i
verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende
for lån som utstedes under ovennevnte program og søkes
notert.
1
Utskriftsdato 17.01.2017