Foreldreundersøkelsen

Utvalg
År
Besvarte / Inviterte
Prikket
Sist oppdatert
Stavanger
kommune Kommunal (2016)
2016
3348 / 4578 (73,13
%)
12.01.2017
Stavanger
kommune - Privat
(2016)
2016
1866 / 2409 (77,46
%)
12.01.2017
Nlm Barnehagene
AS Avd Fredheim
Barnehage (2016)
2016
48 / 61 (78,69 %)
12.01.2017
Foreldreundersøkelsen
Stavanger
kommune Kommunal
(2016)
Stavanger
kommune Privat (2016)
Nlm
Barnehagene
AS Avd
Fredheim
Barnehage
(2016)
Ute- og innemiljø
4,0
4,3
4,3
Relasjon mellom barn og voksen
4,6
4,7
4,8
Barnets trivsel
4,7
4,8
4,7
Informasjon
4,2
4,3
4,2
Barnets utvikling
4,6
4,7
4,7
Medvirkning
4,2
4,3
4,2
Henting og levering
4,4
4,5
4,4
Tilvenning og skolestart
4,4
4,5
4,8
Tilfredshet
4,5
4,6
4,7