Avtale om Bitstrøm: Vedlegg E – Bitstrøm NNI Prisliste

Avtale om Bitstrøm:
Vedlegg E – Bitstrøm NNI Prisliste
Vedlegg E – Bitstrøm NNI Prisliste til Avtale om Bitstrøm. Versjon 02
1. Generelt
Oppgitte priser er i norske kroner og eks. mva.
Bitstrøm NNI faktureres i tillegg til Bitstrøm aksess.
2. Abonnements- og etableringspriser
Bitstrøm NNI etablering og endring
Etablering pr. NNI port
Fysisk bytte av port 1GE til 10GE
Etablering av Multicast NNI*
Endring av Multicast oppsett**
*) Dersom Multicast etableres benyttes samme konfigurasjon for alle Videreselgers NNIer
**) Gjelder både endring av total kapasitet og endringer av konfigurasjon innenfor kapasitet
NNI abonnement pr. mnd
Portkapasitet 1 Gbps
Portkapasitet 2 Gbps*
Portkapasitet 3 Gbps*
Portkapasitet 4 Gbps*
Portkapasitet 10 Gbps
*) Leveres som 10GE trafikk følges opp administrativt og når trafikk øker utover et kapasitetstrinn endres
fakturering til neste trinn
Multicast abonnement pr. NNI pr. mnd.
Multicast kapasitet 300 Mbps
Multicast kapasitet 400 Mbps
Multicast kapasitet 500 Mbps
Multicast kapasitet 600 Mbps
Multicast kapasitet 700 Mbps
Multicast kapasitet 800 Mbps
Multicast kapasitet 900 Mbps
Multicast kapasitet 1000 Mbps
Multicast kapasitet faktureres pr. Bitstrøm NNI hvor det er åpnet for multicast til de
tilknyttede aksesser.