331

331 Nordrollnes - Hamnvik - Engenes - Årbostad
Sone Holdeplass
Dager DX67 SX67 FX67 SX67 SX67 SX67 F135 DX67 SX67 SX67 SX67
19525 Nordrollnes snuplass ……… avg
0610
....
....
.... 0745
....
.... 0900
....
.... 1420
19523 Øvre Vik ……………………..… |
|
....
....
.... 0800
....
.... 0915
....
....
|
19523 Ibestad skole …………………
|
0626
....
....
.... 0805
....
.... 0920 1400
.... 1436
19523 Hamnvik sentrum ……………
|
0630
.... b0700 0805 0810 0815 b0850 0925 1402
.... 1440
19523 Sørvika Ibestadtunnelen ……
|
.... c0705 b0705 0810
.... 0820 b0855
.... 1407
....
....
19523 Ånstad ……………………..…… |
.... 0711 b0711 0815
.... 0827 b0901
.... 1413
....
....
19526 Engenes ……………………..… |
.... 0725 b0725 0827
.... 0842 b0915
.... 1426
....
....
19526 Engenes kai …………………… |
.... 0725 b0725 0827
....
| b0920
....
|
....
....
19526 Andørja Montessoriskole ……
|
....
....
.... 0830
.... 0845
....
.... 1430 1433
....
19526 Straumen v.kr. ………………… |
....
....
.... 0831
....
....
....
....
.... 1435
....
19528 Klåpskjærvika v.kr. …………… |
....
....
.... 0835
....
....
....
....
.... 1442
....
19528 Holte ……………………..……
|
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
19526 Straumen v.kr. ………………… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
19527 Årbostad …………………….. ank
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
09.01.2017 - 25.06.2017
S5
....
....
....
1550
1555
1601
1615
|
1618
1620
....
....
....
....
F24 S1234 SX67
....
.... 1610
....
.... 1621
....
.... 1625
1550 1610 1630
1555 1615
....
1601 1621
....
1614 1635
....
|
1635
....
1618 1638
....
1620 1639
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
F135
1610
1621
1625
1630
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
5
....
....
....
1725
1730
1736
1750
1750
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Sone Holdeplass
Dager
7
7
Nordrollnes snuplass ……… avg
.... 1600
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Øvre Vik ……………………..… |
.... 1615
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Ibestad skole …………………
|
.... 1620
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Hamnvik sentrum ……………
|
1600 1625
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Sørvika Ibestadtunnelen ……
|
1605
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Ånstad ……………………..…… |
1611
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Engenes ……………………..… |
1625
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Engenes kai …………………… |
1630
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Andørja Montessoriskole …… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Straumen v.kr. ………………… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Holte ……………………..……
|
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Straumen v.kr. ………………… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Årbostad …………………….. ank
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Kun skoledager.
Troms Fylkestrafikk, tlf. 177
www.tromskortet.no
Kun ved skolefri.
b. Bestillingsrute bestilles på telefon 777 88 777 (valg 4) innen kl. 15.00 dagen før.
(Turen på mandag kan bestilles på søndag mellom kl. 12:00 og 15:00)
Ved bevegelige helligdager, høytidsdager og andre merkedager er bestillingsfrist siste ordinære virkedag før disse.
c. Korr. med rute 330 fra Hamnvik.
19525
19523
19523
19523
19523
19523
19526
19526
19526
19526
19528
19526
19527
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig F=Skolefridager S=Skoledager X=Unntatt
331 Årbostad - Engenes - Hamnvik - Nordrollnes
Sone Holdeplass
Dager SX67 SX67 SX67 SX67 SX67
19527 Årbostad …………………….. avg
....
....
....
....
....
19526 Straumen v.kr. ………………… |
....
....
....
....
....
19528 Holte ……………………..……
|
....
....
....
....
....
19528 Klåpskjærvika v.kr. …………… |
....
....
.... 0835
....
19526 Straumen v.kr. ………………… |
0640
....
.... 0840
....
19526 Andørja Montessoriskole ……
|
0642
....
.... 0842 0850
19526 Engenes kai …………………… |
0645
.... 0735
.... 0853
19526 Engenes ……………………..… |
0645
.... 0735
.... 0853
19526 Laupstad ……………………..… |
0653
.... 0742
.... 0901
19523 Ånstad ……………………..…… |
0659
.... 0749
.... 0907
19523 Sørvika Ibestadtunnelen ……
|
k0704
.... 0757
.... 0913
19523 Hamnvik sentrum ……………
|
.... 0725 0803
.... 0918
19523 Skog ……………………..……
|
....
|
|
....
....
19523 Ibestad skole …………………
|
.... 0727 0808
....
....
19523 Øvre Vik ……………………..… |
....
|
....
....
....
19525 Nordrollnes snuplass ……… ank
.... 0745
....
....
....
F24
....
....
....
....
0915
0917
0922
....
....
....
....
....
....
....
....
....
F24 SX67 SX67 SX67
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.... 1433
....
0930
....
|
....
0930
.... 1436
....
0938
.... 1443
....
0945
.... 1449
....
0951
.... 1455
....
0959 1357 i1501 1550
....
|
|
|
.... 1400 1503 1552
.... 1404 1507 1556
.... 1419
.... 1610
Sone Holdeplass
Dager
7
Årbostad …………………….. avg
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Straumen v.kr. ………………… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Holte ……………………..……
|
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Straumen v.kr. ………………… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Andørja Montessoriskole …… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Engenes kai …………………… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Engenes ……………………..… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Laupstad ……………………..… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Ånstad ……………………..…… |
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Sørvika Ibestadtunnelen ……
|
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Hamnvik sentrum ……………
|
1540
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Skog ……………………..……
|
|
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Ibestad skole …………………
|
1542
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Øvre Vik ……………………..… |
|
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Nordrollnes snuplass ……… ank
1600
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Kun skoledager.
Kun ved skolefri.
h. Bestillingsrute bestilles på telefon 777 88 777 (valg 4) innen kl. 12.00 samme dag.
i. Kjører via Breivoll
k. Korr. m/rute 330 til Sjøvegan.
19527
19526
19528
19526
19526
19526
19526
19526
19523
19523
19523
19523
19523
19523
19525
09.01.2017 - 25.06.2017
F135
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1550
|
1552
1556
1610
S23
....
....
....
....
....
1605
|
1608
1615
1621
1627
1633
|
1635
1639
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
5 S1234 DX67 SX67 FX67
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.... 1640
....
....
....
.... 1642
....
....
....
1620 1645
.... 1850 h1850
1620 1645
.... 1850 h1850
1628 1653
.... 1858 h1858
1635 1659
.... 1905 h1905
1641 1704
.... 1911 h1911
1649 1709 1725 1919 h1919
....
....
|
....
....
....
.... 1728
....
....
....
.... 1732
....
....
....
.... 1747
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Troms Fylkestrafikk, tlf. 177
www.tromskortet.no
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig F=Skolefri S=Skoledager X=Unntatt