Nettvett, 4. og 5.trinn

Til elever og foresatte på 4. og 5.trinn
Temakveld for elever, foresatte og ansatte
I samarbeid med FAU arrangerer skolen temakveld for elever, foresatte og ansatte på 4. og
5.trinn, med temaet «nettvett». Elevene våre på disse trinnene er aktive brukere av sosiale
medier, Youtube-kanaler, spill og har mange Internett-søk per dag. I denne forbindelse er det
kommet opp ønske fra foreldregruppen om at vi arrangerer en temakveld med Barnevakten
som kursarrangør, for nettopp å belyse dette temaet. Elevrådet har kommet med innspill til
kursarrangør om aktuelle nett-tjenester som elever ved skolen bruker.
Elevene på 4. og 5.trinn skal også delta på dette seminaret som en del av opplæringen i
nettvett, og i følge med foresatt(e). Seminaret er derfor obligatorisk for elevene og vi håper
også at alle foresatte har anledning til å delta denne kvelden.
Tidspunkt for elever, foresatte og ansatte 4.trinn:
Mandag 20.februar kl. 18.00-20.00. Møtet blir på 2.trinnet sine klasserom i underetasjen. Vi
åpner inngang C.
Tidspunkt for elever, foresatte og ansatte 5.trinn:
Tirsdag 21.februar kl. 18.00-20.00. Møtet blir på 2.trinnet sine klasserom i underetasjen. Vi
åpner inngang C.
Seminaret vil legge opp til inspirerende og oppdatert foredrag fra Barnevakten, hvor elever og
foresatte blir delt i første økt, for deretter samlet for felles refleksjon og samtale i siste del av
seminaret. Før temakvelden ønsker vi at dere samtaler med eget barn om bruk av nettet
(sosiale medier, spill og Internett) og nettvett.
Vi ser frem til et spennende seminar med både engasjerte elever, foresatte og ansatte.
Vel møtt!
Eidsvåg 11.01.2017
Mvh
Linda Stub Nilsen
For FAU og ledelsen ved skolen
Kopi: EIL