Åpne møter uke 3/2017

Åpne møter uke 3/2017
Åpne møter uke 3/201
Sist oppdatert: 16.01.
Partssammensatt utv og Fellesnemnda holder møte tirsdag 17.1.2017 i møterom Larvik, Romberggt. 4, med møtestart kl. 14.00 for Partssammensatt utvalg. Fellesnemndas mø
starter direkte etter avslutning av dette møt
Formannskap holder ekstraordinært møte torsdag 19.1.2017 kl. 15.00 i møterom Sentrum, Feyersgt
Larvik kommune
Page 1 / 1