2. trinn Uke 2 filetype pdf

Ukeplan 2. klasse uke 2
Tema:
Naturfag: Vinteren.
Sosialt: Jeg går rolig ut og inn, med armer og ben for meg selv.
Informasjon fra basen: Husk å ha med skiftetøy, innesko og vinterklær. Basketballen
fortsetter ut uke 3.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Skoleslutt:
14.15
14.15-15.00
Mat: brød,
knekkebrød, frukt.
Skoleslutt:
13.15
13.15-14.15
Leksehjelp
Skoleslutt: 13.30
Skoleslutt: 14.15
13.30-14.00
Ute/inne frilek
14.15-14.45
Mat: Varm mat.
Skoleslutt:
13.00
13.00-14.00
Ute/inne frilek
14.30-15.30
Turn Gr.1
14.00-14.30
Mat: brød,
knekkebrød,
frukt.
14.45-15.15
Kor
14.50-16.40
Svømming
14.15-15.00
Mat: brød,
knekkebrød,
frukt
14.00-14.30
Mat: yoghurt,
havregryn,
knekkebrød,
frukt.
14.45-15.30
Gym 2B/2D
14.50-16.40
Svømming
15.30-16.15
Gym 2A/2C
15.00-16.00
Kunst og Håndverk
15.15-16.15
Basketball
15.00-16.30
Ute/inne frilek
15.00-16.00
Kunst og
Håndverk
Ute/inne frilek
15.30-16.30
Turn Gr.2
15-15-16.15
Lek og læring
med i-Pad
15.00-16.00
Allidrett(BSK)
15.00-16.00
Spill, film,
musikk, dans…
15.00-16.30
Ute/inne
aktiviteter frilek
Ute/inne frilek
16.30-16.45
Rydde ute/inne
16.30-16.45
Rydde
ute/inne
Ute/inne frilek
16.30-16.45
Rydde ute/inne
16.30-16.45
Rydde ute/inne
16.30-16.45
Rydde ute/inne