Last ned timeplan som pdf

Ukeplan 45
Mobiltelefon tilsyn: 40429950 | Brun skrift = frie aktiviteter | Blå skrift = spesielt for denne uka
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
7. november
8. november
9. november
10. november
11. november
12. november
13. november
0830-0930
Frokost
0930-1030
Frokost
0730-0830 Frokost
0730-0830 Frokost
0730-0830 Frokost
0730-0830 Frokost
0730-0830 Frokost
0845-0915
Morgensamling
med Nils
0845-0915
Morgensamling
Spillutvikling/Nils
0845-0900
Morgensamling
med Gro
0845-0900 Morgensamling
med Tv/Dag Arnold
0845-0900
Morgensamling
med Andreas
0915-1200 Linje
0915-1200 Linje
1215-1245 Lunsj
1215-1245 Lunsj
1300-1445 Linje
1410 F & Y og
Forfatter reiser fra
Danvik til Paris
1600 Middag
1800 Bibel i
biblioteket
2000 Kveldsmat
0915 Gangmøte og
romsjekk
0915-1200 Linje
1015-1200
Fellesundervisning med
Tor
1015-1200 Linje
1215-1245 Lunsj
1215-1245 Lunsj
1300-1345 Linje
1215-1245 Lunsj
1600 Middag
1300-1445 Valgfag
1300-1345 Linje
1400-1445 Klassens time
(ved behov)
1600 Middag
1600 Middag
1700 Stikkball i Arena
med Emilie og Ingvild
2000 Kveldsmat
2030 «Ringenes
Herre 1» i Arena
med stippene
0915-1000 Rektors time
1300-1345 Linje
1400 Internattime
1600 Middag
1700 Vannpolo
i svømmehallen med
Martin
2000 Kveldsmat
1000-1345
1430-1500
Lørdagsseminar Middag
med Filmklassen
1900-1930
1330-1400
Kveldsmat
Grøt/suppe
1800-1830
Middag
1900 «Ringenes
Herre 2» i Arena
med stippene i
Arena
2100 Eventyrlesing i Peisestua med
Aleksander
Evenestad
2100 Torsdagstreff
2000 Kveldsmat
2000 Kveldsmat
Dagens stipp: Andrea
Tilsyn 16-22: Tor
Bakvakt: Olav
Natt: Bengt Roar
Dagens stipp: Tore
Tilsyn 16-22: Aimi
Foto & Youtube og Forfatterlinja på studietur til Paris
Dagens stipp: Patrick
Dagens stipp: Eirik
Tilsyn 16-22: Tor
Tilsyn 16-22: Andreas
Dagens stipp: Alle
Tilsyn 16-22: Axel
Natt: Bengt Roar
Natt: Bengt Roar
Natt: An.Magritt
Natt: Bengt Roar
1930 «Ringenes
Herre 3» i Arena
med stippene i
Arena
Dagens stipp: Alle
Tilsyn 09-15: Axel
Tilsyn 15-22: Tonje
Natt: An.Magritt
Dagens stipp: Alle
Tilsyn 15-22: Inger
Natt: An.Magritt