skjema - RTB Klubb Norge

Søknad om godkjenning av RTB Avlshund
Eier:
Telefon:
Eventuelt kennelnavn:
E-post:
Kennelens hjemmeside:
Hundens navn:
Født:
Øyelyst dato:
Øyelysningsresulat PRA:
Øyenlysningsresultat- evt. merknader:
DNA-test- Prcd-PRA-resultat *
Patellasjekk dato:
Patellasjekk status:
Utstilt dato:
Utstillingsresultat:
Farge:
Er hunden frisk, ikke skjelettoperert og uten kjente sykdommer/lyter ?
Andre tester:
Dispensasjon: Gi en god begrunnelse. Dersom disp blir gitt vil det bli angitt at det er dispensert fra kriteriene og hvilket kriterie dette gjelder:
Attester/resultat med BILDE av hunden sett fra siden (for å vise proporsjoner) sendes oss om de ikke er registrert i NKKs system. Send eventuelt som ordinær post til
adresse oppgitt på klubbens webside www.rtbklubb.no Eier (e) bekrefter ved sin underskrift at det er gitt riktige opplysninger.
Dato:
Signatur eier (e) :