Planstatistikk for 2016

Planstatistikk for 2016
Grunnlag for innsigelser til reguleringsplaner i 2016
Manglende KU eller…
Energi
Støy
Kjøpesenter
Samordnet bolig-, areal- og…
Barn og unge
Jordvern
Friluftsliv
Landskap
Vassdrag
Strandsone
Naturmangfold
0
1
2
3
4
5