Konferenzprogramm_ 2017 - Goethe

Konference om motivation, progression
og handlingsorienteret undervisning i tysk
Fredag 27. januar 2017 på KUA
Njalsgade 123, lokale: 27.0.09
Hvordan kan vi arbejde mere handlingsorienteret i tysk i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne
og på de videregående uddannelser, og hvordan kan vi motivere eleverne
og understøtte den faglige progression?
Program
8:45 – 9:05:
Ankomst og morgenkaffe
9:05 – 9:15:
Velkomst ved arrangørerne
9:15 – 10:00:
Oplæg om ”handlingsorienteret undervisning” ved Prof. Thomas Studer, professor i tysk som
fremmedsprog ved Universitetet i Freiburg, Schweiz
10:00– 10:45:
Oplæg om ”progression og motivation” ved Petra Daryai-Hansen Phd, Lektor i
fremmedsprogsdidaktik, Institut for Engelsk, Germansk, Romansk, KU
10:45– 11:00:
Kaffepause
11:00 - 12:30:
Workshops med udgangspunkt i formiddagens to oplæg ( valg af workshop foretages ved tilmelding)
12:30 – 13:15:
Frokost
13:15 – 14:00:
Erfaringsudveksling i mindre grupper ved ”stationer” med korte oplæg. Stationsledere: bl.a. Lene
Laursen, fagkonsulent i tysk for Folkeskolen, om brobygning, Karin Kühnel Goethe-Institut Dänemark
om handlingsorienteret undervisning og progression.
14:00 – 14:15:
Kaffepause
14:15 – 15:00:
Erfaringsudveksling i mindre grupper ved ”stationer”(2. runde)
Tilmeldingsfrist 11.01.2017 til Lars Lindegaard på: [email protected]
Ved tilmelding angives ønsket workshop.
Kursusgebyr: 800 kr. indbetales til: Danske Bank, reg. 4280, kontonummer 4280 564680
Fra kl. 15:00 :
Afsluttende opsamling med skål for tysk
Konferencen arrangeres i samarbejde mellem: