job- og kravprofil

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE
JOB- OG KRAVPROFIL
JOB- OG
KRAVPROFIL
PÆDAGOGISK LEDER
VUGGESTUEN
CHARLOTTEHØJ
DAGTILBUD HASLE
BØRN OG UNGE
AARHUS KOMMUNE
DAGTILBUD HASLE
DAGTILBUD HASLE
PÆDAGOGISK LEDER, DER BRÆNDER FOR
VUGGESTUEPÆDAGOGIK
Vuggestuen Charlottehøj søger en fagligt ambitiøs og tydelig pædagogisk leder,
som vil gå forrest og sætte retning for den fortsatte udvikling af den velfungerende vuggestue.
Vuggestuen har medarbejdere med et højt fagligt niveau, god trivsel samt tilfredse og aktive forældre.
Du indgår i et stort dagtilbud med 10 pædagogiske ledere med høj pædagog
faglighed og stort engagement. Du bidrager til arbejdet med dagtilbuddets fælles mål, hvor ledelsesopgaven og det forpligtende fællesskab har høj prioritet.
VUGGESTUEN CHARLOTTEHØJ
Vuggestuen Charlottehøj er et lyst og indbydende hus, der består af tre stuer: Mariehønsene,
Sommerfuglene og Larverne, samt et stort fællesrum, der er indrettet til rytmik og bevægelse.
Huset, der tidligere rummede en systue, ligger i udkanten af byen og er omgivet af lave parcelog rækkehuse, masser af høje træer og en stor græsplæne. Vi benytter os af at gå på ture i
nærmiljøet, bl.a. til bygge- og dyrelegepladser, Hasle Bibliotek og Vestereng, der har bakker,
skov og boldbaner. Vuggestuen er normeret til 39 børn i alderen 0-3 år.
DAGTILBUD HASLE
Dagtilbud Hasle samarbejder på tværs af afdelingerne bl.a. for at skabe sociale og faglige relationer og en platform for videndeling blandt medarbejderne. Vi prioriterer at give børnene nye udfordringer ved, at de ind imellem skal begå sig i andre og større sammenhænge. Vi har et tæt
og velfungerende samarbejde med Hasle Skole, hvor vi i fællesskab arbejder for at optimere
overgangen for børnene fra dagtilbud til skole.
JOB OG KRAVPROFIL
Vores indsatsområder for 2017 er fortsat sprogarbejdet. Vi arbejder med ekstra fokus på både
de yngste børn og på at få udfordret de dygtigste børn. Derudover arbejder vi med at få defineret begrebet robusthed, og hvordan vi skal arbejde med dette, ligesom vi fortsætter vores arbejde med tidlig forbyggende indsats.
JOB- OG
KRAVPROFIL
PÆDAGOGISK LEDER
HASLE DAGTILBUD
BØRN OG UNGE
AARHUS KOMMUNE
LEDERTEAM
Lederteamet består af dagtilbudsleder og 10 engagerede pædagogiske ledere, som afspejler
dagtilbuddets mangfoldighed. Gruppen er nyetableret efter sammenlægninger og ny dagtilbudsleder. Vi er i proces med at etablere og finde vej ind i et forpligtende fællesskab, hvor vi prioriterer ledelsesopgaven og samarbejdet i lokaldistriktet. Vi arbejder med fælles ansvar for hele dagtilbuddet, faglig sparring og med at udnytte hinandens kompetencer på tværs.
DINE OPGAVER
 Det overordnede ansvar for drift, økonomi og udvikling af afdelingen inden for den ramme,
der er vedtaget i dagtilbuddet
 At sikre god ledelseskvalitet med fokus på tillid og nærvær
 At arbejde for en fortsat stærk faglig pædagogisk praksis med blik for det enkelte barn
 At opstille tydelige rammer og retning for både forældre, børn og personale
 Fastholde og videreudvikle høj social kapital og trivsel i god dialog med personalet
 Skabe inddragende processer, så vi til stadighed arbejder for de gode fælles løsninger
 Sikre struktur, sammenhæng og gennemsigtighed for børn, forældre og medarbejdere
 Arbejde struktureret og handlingsorienteret, runde af og følge op
 Fortsættelse og videreudvikling af samarbejdet med forældre og forældreråd på basis af en
høj faglighed og tydelig strategi for kerneydelsen
 Ansvar for udvikling og trivsel i afdelingen i god dialog med alle interessenter
 Skabe overblik og fleksibelt deltage i den pædagogiske praksis i hverdagen
VI LÆGGER VÆGT PÅ, AT DU HAR:
 Pædagogisk uddannelse og erfaring med 0-3 års området
 Flair for økonomi og administration
 Erfaring med it. Du har lyst og vilje til at fremtidssikre vuggestuens brug af digitale værktøjer,
herunder bl.a. implementering af Børneintra og E-doc.
 Ledererfaring - måske har du været souschef eller stedfortræder.
 Måske har du lederuddannelse, eller planer om at påbegynde lederuddannelse
JOB OG KRAVPROFIL
PERSONLIGE KOMPETENCER
 Empatisk og tillidsvækkende med en anerkendende tilgang
 En tydelig, engageret og fagligt ambitiøs sparringspartner
 Lyttende, nærværende og medinddragende
 En dygtig kommunikator
 Handlekraftig og god til at træffe beslutninger
 Målrettet, struktureret og vedholdende
JOB- OG
KRAVPROFIL
PÆDAGOGISK LEDER
HASLE DAGTILBUD
BØRN OG UNGE
AARHUS KOMMUNE
 Autentisk og rodfæstet
LØN OG ANSÆTTELSE
Der er tale om en fast stilling på fuld tid. Lønnen vil være iht. gældende overenskomst. Start 1. april 2017.
ANSØGNINGSFRIST
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Børn og Unge i hænde senest den 29.
januar 2017. Find link til den elektroniske ansøgning på aarhus.dk/job.
SAMTALER
Vi udvælger kandidater til samtale torsdag 2. februar 2017 og afholder første samtalerunde
mandag 6. februar fra kl.16.30. Der vil blive brugt personlighedstest og mentale færdighedstests
i forbindelse med ansættelsen. Test, testinterview og referencer ved HR konsulent aftales individuelt og foregår 8. og 9. februar og har en samlet varighed af ca. 2,5 timer. Anden samtalerunde afholdes mandag 13. februar fra kl. 9.
KONTAKT:
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Kristine Schroll på tlf. 2920 4180 eller HR konsulent Anne Vibeke
Bjerre på tlf. 2961 0960.
Du kan også aftale besøg i afdelingen med pædagogisk leder Martin Voldum tlf. 4012 4627
JOB OG KRAVPROFIL
JOB- OG
KRAVPROFIL
PÆDAGOGISK LEDER
HASLE DAGTILBUD
BØRN OG UNGE
AARHUS KOMMUNE