˙È„ÂÓÈω ‰·È·Ò‰ „ÏÈÏ ˙Ó¯Â˙ ‰Ó ?‰¯ÈÚˆ‰ ‰·ÈËÁ·

‫‪˙È„ÂÓÈω ‰·È·Ò‰ „ÏÈÏ ˙Ó¯Â˙ ‰Ó‬‬
‫·‪?‰¯ÈÚˆ‰ ‰·ÈËÁ‬‬
‫ה״בית״ בנוי כך שהוא מאפשר לילדים לפעול כיחידים‪ ,‬בקבוצות שונות וגם‬
‫במסגרת כיתתית‪ ,‬על‪-‬פי סדר יום ברור‪ .‬המבנה‪ ,‬מרווח ובו ״פינות״ ומוקדים‪.‬‬
‫מספר המבוגרים מותאם למספר הילדים ולמבנה‪ .‬הסביבה הלימודית שהוכנה‬
‫על ידי צוות מקצועי מאפשרת לכל ילד לבחור‪ ,‬לפעול ולהתנסות‪ ,‬כך שריבוי‬
‫הילדים מהווה ברכה ולא בעיה‪.‬‬
‫מומחים בתחום הלמידה מאוחדים בדעה כי למידה של ילדים צעירים‬
‫מתקיימת תוך כדי שיחות עם אנשים ותוך כדי עשיית דברים ופעולה‬
‫בסביבתם‪ .‬לשיחות בין ילדים‪ ,‬בזמן שהם מתייעצים‪ ,‬מתכננים‪ ,‬פותרים‬
‫בעיות‪ ,‬בונים‪ ,‬דנים בנושאים שונים‪ ,‬פועלים‪ ,‬יוצרים ומשחקים‪ ,‬יש חשיבות‬
‫רבה ביותר ללמידה‪.‬‬
‫ילדים חוקרים חומר כתוב בקבוצת למידה רב‪-‬גילית‬
‫‪11‬‬