מכתב ידוע ל15 יום

‫תאריך‪___________:‬‬
‫דרך חברת פרסום‬
‫לכבוד‬
‫שם בעל הנכס‬
‫כתובת‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬בקשה להיתר בניה‬
‫הרנו מתכבדים להביא לידיעתך כי מר‪/‬ת ________________‬
‫הגיש‪/‬ה בקשה להיתר בניה בנכס שהינך רשום כבעל‪/‬ת זכויות בו‬
‫גוש‪ ____________:‬חלקה‪ ____________:‬מגרש‪_______________:‬‬
‫בכתובת‪_______________________________________________ :‬‬
‫וזאת כמפורט בבקשה מס' _____________ תיק בניין ______________‬
‫מסמכי הבקשה רצ"ב‬
‫בנוסף‪ ,‬ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית באגף הנדסה ‪.‬‬
‫ברחוב בן גוריון ‪ 2‬הרצליה‪ ,‬בנין לב העיר‪ ,‬קומה א' חדר ‪,12‬‬
‫קבלת קהל בימים ג' ה' בין השעות ‪ 08:30 – 12:00‬ויום ב' בין השעות ‪– 18:00‬‬
‫‪( .16:00‬טל' לבירורים‪)09-9591546 ,09-9529859 :‬‬
‫במידה וברצונך להעלות התנגדויות כלשהן לגבי הבקשה הנך זכאי לעשות‬
‫זאת בכתב לכתובת של משרדי הועדה‪ ,‬והכל תוך ‪ 15‬ימי עבודה ממועד מסירת‬
‫ההודעה‪.‬‬
‫ההתנגדות תובא לדיון לפני רשות הרישוי בשעת הדיון בבקשה‪.‬‬
‫הודעה על ההחלטה בבקשה ובהתנגדויות תשלח לידיעתך‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מחלקת רישוי‬