Prijavnica

IZPOLNJENO PRIJAVNICO VRNITE RAZREDNIKU NAJKASNEJE DO PONEDELJKA, 16. 1. 2017
Prijavnic, ki ne bodo oddane v predvidenem roku, ne bomo upoštevali.
***************************************************************************
PRIJAVNICA
Moj otrok, _____________________________________ iz ________ razreda, se bo
17. 1. 2017 udeležil novinarskih delavnic, ki bodo od 12.05 do 16.00 potekale na šoli.
Poskrbeli bomo za prevoz z Iga.
Morebitne pripombe:
___________________________________________________________________________
Podpis staršev:_______________________________