Underlag till budget 2017

Underlag till budget 2016
Bilaga 1
VG2020 process spec
Verksamhet
Delregionala genomförandeplaner
2015
2016
Diff
4 000
4 000
0
Externt utvecklingsarbete
500
500
0
Information
500
500
0
0
SUMMA
5 000
5 000
0
Underlag till budget 2017
Bilaga 2
Verksamhetsbidrag spec
Verksamhet
2016
2017
Diff
Västkuststiftelsen
7 186
7 330
144
Skärgårdsrenhållningen
1 400
1 400
0
Energigården
700
700
0
GAME
420
420
0
1 950
1 950
0
Miljöbron
400
400
0
Skolmatsakademin
600
600
0
Medlemskap i organisationer
150
150
0
12 806
12 950
144
Lokalproducerat i Väst
SUMMA