Kostnad - Lycksele Motorklubb

När:
Söndag den 19 februari 2017
Var:
Lycksele Motorstadion, Asptjärnsvägen 30 92199 Lycksele
Kostnad:
300 kr/person, vi tar swish och kontanter
Deltagare:
Ungdomar som fyller 15 år, 16 år eller 17 år 2017.
Arrangör:
Lycksele Motorklubb
Otilia Lindblad 070-322 76 98
Jens Olofsson 072-201 27 01
Roland Åström, förarutbildare
Schema:
Preliminär tidsplan:
10.00 - Samling i klubbstugan med fika
11.00 - Bilkörning två och två
12.30 - Lunch
13.00 - Fortsatt bilkörning
15.00 - Avslutning i klubbstugan med fika
16.00 - Dagen avslutas
Utrustning:
Under denna dag tillhandahåller vi:
1. Två stycken uthållighetsbilar med extra säkerhet.
2. Förarutrustning: bomullsoverall, nackkrage, öppen hjälm
Licens:
En engångslicens kommer att tecknas i början av dagen. Engångslicens gör
det möjligt att köra bil runt vår bana. Licensen innehåller bland annat en
försäkring som kan vara bra om olyckan skulle vara framme.
När dagen avslutas får även samtliga deltagare en enkel-bilsportslicens som
gör de möjligt att köra ex. uthållighetstävlingar under 2017.
Gallring:
Vid fler än 20 deltagare kan fri gallring ske.
Intyg:
På nästa sida finns ett intyg som ska undertecknas av målsman och
medtages till ungdomsdagen.
Anmälan:
Lämna din anmälan senast Söndag den 5 februari.
Anmäl dig på länken: ​https://goo.gl/forms/lymp8TRSrY2ofopJ2
Eller maila dina kontaktuppgifter till ​[email protected]
Välkommen till en fullspäckad bilsportsdag!
Intyg
Härmed godkänner jag att min ungdom får delta under bilsportsdagen på
Lycksele Motorstadion den 19/2 - 2017.
Ungdomens namn:
_______________________________________________
Ungdomens personnummer:
_______________________________________________
Målsmans mobilnummer:
___________________________________________________________________
Målsmans underskrift:
___________________________________________________________________
Namnförtydligande:
___________________________________________________________________
Medtag detta intyg på bilsportdagen.
OBS: Utan den här kan vi inte genomföra denna dag.
Lycksele Motorklubb
lyckselemk.se
Facebook: Lycksele Motorklubb Bilungdom, Lycksele Motorklubb