Vinster och dragningar år 2017

Premieobligationer 2017-01-01
Premieobligation
Återbetalningsdag
Vinstutlottningsmånader
Vinstutlottning
per år¹
Garantiutlottning
per år²
Såld
volym
Antal
obligationer
Antal
vinster
per år
Vinstbelopp
per år
Högsta
vinst
Lägsta
vinst
12:1
19 apr 2017
feb³, aug
0,80 %
0,50 %
2 000 mkr
400 000
46 922
16 000 000 kr
1 000 000 kr
250 kr
13:1
16 maj 2018
mar, sep³
0,70 %
0,40 %
2 100 mkr
420 000
49 690
14 700 000 kr
1 000 000 kr
200 kr
13:2
13 nov 2018
feb³, aug
1,00 %
0,70 %
2 100 mkr
420 000
47 800
21 000 000 kr
1 000 000 kr
350 kr
14:1
7 maj 2019
mar, sep³
0,80 %
0,50 %
2 100 mkr
420 000
45 368
16 800 000 kr
1 000 000 kr
250 kr
14:2
2 dec 2021
feb³, aug
0,60 %
0,30 %
2 900 mkr
580 000
67 544
17 400 000 kr
1 000 000 kr
150 kr
15:1
19 apr 2017
dec 5
0,10 %
4
1 300 mkr
260 000
2 206
1 300 000 kr
100 000 kr
500 kr
15:2
1 nov 2017
okt
0,10 %
4
1 500 mkr
300 000
2 576
1 500 000 kr
100 000 kr
500 kr
16:1
16 maj 2018
dec
0,10 %
4
1 400 mkr
280 000
2 391
1 400 000 kr
100 000 kr
500 kr
1 Varje år lottas en viss andel av obligationens värde ut som vinster.
Vinsterna är skattefria. Valören för en obligation är 5 000 kr.
2 Har du en serie på tio premieobligationer är du garanterad en viss årlig avkastning,
så kallad garantivinst. Garantivinsterna är skattefria precis som övriga vinster. Observera att Premieobligation 15:1,15:2 och 16:1 inte har någon garanterad vinst.
3 Dessa dragningar innefattar även garantidragningar.
4 Obligationen har ingen garanterad vinst.
5 Sista vinstdragningen var i december 2016.
Dragningsdagar under 2017
Premieobligation
Dragningsdag
Utbetalningsdag
Dragningsnummer
13:2
6 feb
10 feb
7
14:2
13 feb
17 feb
5
12:1
27 feb*
3 mar
10
14:1
6 mar
10 mar
6
13:1
20 mar
24 mar
8
13:2
7 aug
11 aug
8
14:2
14 aug
18 aug
6
14:1
4 sep
8 sep
7
13:1
18 sep
22 sep
9
15:2
9 okt*
13 okt
2
16:1
11 dec*
15 dec
2
*Sista dragningstillfället.