Intyg om närvaro vid rasseminarium arrangerat av Svenska

Utökning av rasregister / exteriördomare
Intyg om närvaro vid rasseminarium
arrangerat av Svenska Domarföreningen
(som av SKK/DK godkänts motsvara elevtjänstgöring)
för domare som vill räkna närvaro som elevtjänstgöring
För att kunna tillgodoräkna sig deltagande vid Sdf rasseminarium som elevtjänstgöring
måste tillstyrkan från specialklubben att utbilda sig på rasen ha inkommit före rasseminariet.
DOMARE:
............................................................................................
RAS:
............................................................................................
Uppgifter om rasseminariet:
Arrangerande Sdf-område: ___________________________________________________
Ort:
___________________________________________________
Datum:
___________________________________________________
Härmed intygas ovanstående:
Sdf:s ansvarige:
Underskrift:
___________________________________________________
Namnförtydligande:
___________________________________________________
Funktion i Sdf:
___________________________________________________
Ifyllt intyg skickas till SKK, Utbildningsavdelningen, 163 85 Spånga, e-post: [email protected]