skm prisinformation elcertifikat vecka 52, 2016

SKM PRISINFORMATION ELCERTIFIKAT VECKA 52, 2016

STORA RÖRELSER

SPOTEN NED 50 SEK 2016
SPOT
BID
ASK
CLOSE
Mån
-
-
-
Tis
110
Ons
113
116
113
Tors
114
116,5
115,5
Fre
115
116
115,5
115
113
SENTI MENTET
PRISKOMMENTAR
Veckan och året kan nu summeras. Året, månaden och veckan har resulterat i stora
prisnedgångar och dessutom under rekordstor volym. Volymerna har som väntat varit betydligt
högre än 2015 (kvothöjningarna gav +50%) förutom i september-november som var oväntat
låga men i nivå med förra året. För ett år sedan var överskottet 18 TWh och nu 12,5 TWh, trots
det har spoten gått ned 50 SEK, tvärtemot etablerad prismekanism. Marknaden har
uppenbarligen större behov av att prissäkra mot riskerna i en överutbyggnad. I början av året
var investeringsfönstret 10 TWh till uppnått mål. Nu är det borta och ev. överutbyggnad ska
hanteras mot det nya svenska målet om +18 TWh. Det är inte avgjort hur och marknaden säger
sitt om den förestående osäkerheten. Höstens prissäkringar har varit omfattande och i
december har det handlats hela vägen in i kaklet.
Stängningspriser med förändring från veckan innan; Spot 115.5 SEK (+2,5 SEK), M-17 115 SEK
(+1 SEK), M-18 116 SEK (+2 SEK), M-19 113.5 SEK (-0.5 SEK), M-20 112,5 SEK (+/-0SEK) samt
M-21 112 SEK (+/-0SEK). Uppskattad omsättning 500 000 elcertifikat.
Ansvariga mäklare: Peter Chudi 08-506 26 394, Jörgen Palm 08-506 26 393, Vanja Dillén Savcic
08-506 26 395.
SKM AB, Norrlandsgatan 22, SE-111 43 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 26 370. www.skm.se