Medlemsavgift 2017

Medlemsavgift
2017
Ni som inte redan betalt
medlemsavgiften för 2017
kan gärna göra det till vårt
bankgiro 5831-1267
(det går såklart även bra att
betala i receptionen)
Avgiften är 200:Glöm inte att ange ert
medlemsnummer