Mötesplats Södertull Tisdag: 13:00 10

Mötesplats Södertull
Tisdag: 13:00
14:00
Onsdag: 13:30
15:45
10-öresstopp
Qi gong (7/2- 25/4)
Mötesplats för social samvaro, sittgympa och fika
( 18/1- t.v.)
Seniordans (11/1-29/3)
Torsdag: 15:00
Vist
Fredag: 9:30
Surfcafé (20/1 -t.v.)
13:00
10-öresstopp
14:00
Curling (13/1-7/4)
Lördag: 13:30
Bingo (14/1-27/5)
Frivilligverksamhetens aktiviteter riktar sig till äldre
och alla är